Vláda schválila návrh na dřívější zrušení snížené spotřební daně na naftu a ustavila Martina Dvořáka ministrem pro evropské záležitosti

Mimořádné snížení daně na motorovou naftu by mělo být zrušeno dříve než ke konci roku 2023. Příslušný návrh novely zákona o spotřebních daních schválila vláda Petra Fialy hlasováním per rollam ve čtvrtek 4. května 2023. Členky a členové vlády také hlasováním odsouhlasili návrh předsedy vlády, aby Martin Dvořák v kabinetu zastával funkci ministra pro evropské záležitosti.

Sníženou spotřební daň na motorovou naftu zavedla vláda Petra Fialy mimořádnou novelou zákona o spotřebních daních v reakci na dramatický nárůst cen pohonných hmot, který byl vyvolán ruským vpádem na Ukrajinu a jím vyvolenou nejistotou na světových trzích s ropou. Snížená spotřební daň z 9 950 korun na 8 450 korun za 1 000 litrů měla podle původních záměrů vlády trvat až do konce roku 2023.

Protože se ale situaci na trzích s ropou stabilizovala a prudký nárůst cen motorové nafty vyvolaný dopady ruské invaze na Ukrajinu již pominul, ceny motorové nafty v ČR opět výrazně poklesly, a dokonce byly v dubnu jedny z nejnižších v Evropské unii. Zároveň tím státní pokladna přichází o značné příjmy, konkrétně o 727 milionů korun měsíčně plus o 73 milionů korun každý měsíc jsou nižší příjmy Státního fondu dopravní infrastruktury. Vláda se proto rozhodla platnost mimořádného opatření novelou zákona zkrátit, a to s účinností od prvního dne měsíce po vyhlášení zákona ve Sbírce zákonů. Více v tiskové zprávě Ministerstva financí.

Kabinet také hlasováním ustavil prezidentem republiky Petrem Pavlem nově jmenovaného člena vlády Martina Dvořáka ministrem pro evropské záležitosti. Martin Dvořák ve funkci nahradil Mikulášek Beka, jehož prezident republiky k témuž dni, tedy 4. květnu 2023, pověřil řízením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Profil nového člena vlády naleznete na https://www.vlada.cz/cz/clenove-vlady/martin-dvorak-205133/.

Výsledky jednání vlády nalezete na https://www.odok.cz/portal/zvlady/jednani-detail/2023-05-04/.