Máme za sebou 1. jednání k úpravě Státní energetické koncepce

V úterý 2. května 2023 se uskutečnilo první jednání Platformy k aktualizaci Státní energetické koncepce (SEK), Vnitrostátního plánu v oblasti energetiky a klimatu (NIKEP) a Politiky ochrany klimatu (POK). Svaz na jednání prosazoval řádnou konzultaci s průmyslem, a to jak výsledků modelování jednotlivých scénářů, tak i vstupů pro samotnou revizi dokumentů. Z pohledu průmyslu je klíčové zajištění ekonomické efektivnosti a zároveň potřebné stability dodávek energií, pro zachování konkurenceschopnosti ČR.

Zatím není nastaven harmonogram přípravy SEK a systém projektového řízení. Musejí být aktualizovány pracovní skupiny, které jsou k pracím na SEK určeny. Svaz je v tomto ohledu v kontaktu s Ministerstvem průmyslu a dopravy ČR.

S revizí také není vhodné pospíchat, mnohem důležitější je mít robustní analýzy a řádné projednání jednotlivých variant, jelikož všechny tři dokumenty by měly formovat energetiku v nejbližších letech a tudíž podstatně dopadat na sektor průmyslu, dopravy a celou ekonomiku ČR. Odložit by se mělo zejména odevzdání Vnitrostátního plánu, předložení Komisi na konci června je i za splnění podmínky veřejné konzultace ztěží realizovatelné.

Shrnutí priorit Svazu k aktualizaci Státní energetické koncepce naleznete zde.

Svaz souhlasí s dosavadním vymezením tří hlavních strategických cílů (bezpečnost dodávek, konkurenceschopnost, udržitelnost). K těmto třem cílům ale musí být přistupováno vyváženě. Udržitelnost vnímáme nejen ve smyslu snižování emisí skleníkových plynů, ale i ve smyslu zabezpečení cenově dostupné a udržitelné energie pro obyvatelstvo a průmysl. Pro Svaz je přitom prioritou zabezpečení cenově dostupné energie (tj. odpovídající okolním zemím, pro zabezpečení konkurenceschopnosti) a stability (soběstačnosti), např. aby nedocházelo k nucenému odstavování spotřeby. Je zároveň stěžejní vzít v potaz cenovou konkurenceschopnost českého průmyslu a celé ekonomiky v globálním měřítku. Z pohledu bezpečnosti by se SEK měl zabývat i otázkami diverzifikace zdrojů a posilování energetické nezávislosti a zajištěním nejen samotných komodit, ale i přepravních tras a soustav.