Vláda schválila obrysy státního rozpočtu 2019, stát zvýší levné půjčky mladým na rodinné bydlení

Vláda Andreje Babiše se na jednání v úterý 19. června 2018 opět zabývala přípravou státního rozpočtu ČR na rok 2019 a střednědobého výhledu na léta 2020 a 2021. Schválený návrh předběžných příjmů a výdajů státu počítá se schodkem ve výši 50 miliard korun. Kabinet odsouhlasil i zvýšení státem dotovaných úvěrů na byty a rodinné domy pro mladé rodiny, což by mělo zvýšit dostupnost bydlení, a zabýval se i postojem České republiky k návrhu Víceletého finančního rámce EU na období 2021 až 2027.

Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2019počítá s příjmy ve výši 1 431,6 miliardy korun, což je oproti letošnímu roku nárůst o 105,7 miliardy korun, a s výdaji ve výši 1 481,6 miliardy korun (nárůst taktéž o 105,7 miliardy korun). Návrh rozpočtu počítá mj. se zvýšením průměrného starobního důchodu od 1. ledna 2019 o zhruba 918 korun, se zvyšováním objemu finančních prostředků na platy učitelů o 15 procent a nepedagogických zaměstnanců v regionálním školství o 6 procent. Zvýší se také výdaje na investice, jen Státní fond dopravní infrastruktury má dostat o 12 miliard více než letos.

„Je třeba si uvědomit nárůst některých položek, jako jsou důchody o 38 miliard a školství o 24 miliard. Takže jen tyto dvě položky jsou podstatně vyšší než navržený deficit. Jasně jsme také řekli, že akceptujeme schodek, pokud investice budou zásadně vyšší než deficit – a investice jsou 80 miliard. Rozpočet byl schválen, i když přetrvává rozdíl v představách jednotlivých resortů a Ministerstva financí. Ten je v tuto chvíli deset miliard a my určitě povedeme dál debatu hlavně o navýšení platů. Je jasné, že kromě patnácti procent učitelům do školství dáváme některým vybraným resortům, hlavně na kulturu, soudy či státní zastupitelství, kde úředníci dostanou osm procent navíc. Chceme vést debatu o těch šesti procentech, jak je rozdělit. Nechceme je rozdělovat plošně,“uvedl premiér Andrej Babiš. Vyzval zároveň jednotlivé resorty, aby se pokusily nalézt rezervy v počtech svých zaměstnanců. Přehled by měla mít vláda k dispozici na pátečním jednání. Další informace naleznete v tiskové zprávě Ministerstva financí.

Kabinet se zabýval také nadcházející cestou premiéra Andreje Babiše na zasedání Evropské rady 28. a 29. června v Bruselupozicí České republiky k balíčku návrhů k Víceletému finančnímu rámci na období 2021–2027.

„Klíčové debaty budou samozřejmě ohledně migrace. Názory jednotlivých členských států se mění téměř ze dne na den. My tam máme stále stejný názor. To znamená, že my máme bránit kontinent jako takový. To není jen o obraně Schengenského prostoru, který není kompletní a chybí v něm země jako Chorvatsko či Bulharsko. My říkáme: Ano, investujme do bezpečnosti, ale investujme mimo kontinent – do boje proti pašerákům, aby ty čluny vůbec nevypluly. Znovuzavedení kontrol v Schengenu, jak zní např. z Německa, pro nás samozřejmě není přijatelné. Chceme, aby si Evropa jasně řekla, že obrana kontinentu je v kompetenci jednotlivých zemí za finančního a eventuálně i personálního přispění ostatních zemí,“ konstatoval premiér Babiš.

Podle premiéra Babiše se očekává i velká debata ohledně příštího rozpočtu. „Pro nás samozřejmě je ten navržený rozpočet nepřijatelný. Důvodem je, že návrh Komise vlastně snižuje kohezní politiku a zemědělství a navyšuje jednotný trh, který se stále víc a víc nabourává. Inovace a digitální technologie, tam je nárůst o 43 procent. U ostatních položek – migrace, bezpečnost, vnější vztahy – o 46 procent. My skutečně nevidíme důvod, aby se posilovaly jiné programy, to není v našem zájmu, protože my i historicky máme velké problémy s čerpáním nových programů a návrh Komise je pro nás velice nevýhodný,“ prohlásil předseda vlády. Podle jeho názoru je také sporné, proč tento rozpočet připravuje stávající Evropská komise, když se blíží evropské volby, které mohou rozložení sil zásadně změnit. „Evropa je v pohybu,“ připomněl.

Vláda rovněž schválila nová pravidla pro podporu bydlenímladých rodin či partnerských svazků. Manželé či registrovaní partneři, ale i rodiče žijící sami s dětmi do 15 let, kdy žadatel nepřesáhl věkovou hranici 36 let, budou moci požádat stát o nízkoúročený úvěr na bydlení za výhodnějších podmínek než dosud. Na opravy a modernizace vlastního bydlení jim Státní fond rozvoje bydlení půjčí až 300 000 korun (předtím maximálně 150 000 korun), pokud si budou chtít pořídit nový byt, mohou požádat až o 1,2 milionu a v případě stavby nebo koupě rodinného domu až o dva miliony korun (dosud nanejvýš 600 000 korun). Současně se mění i úroková sazba, a to na výši základní referenční sazby EU pro Českou republiku platné k datu podpisu smlouvy, nejméně však ve výši 1 % ročně. Vláda očekává, že změny přispějí k většímu zájmu o tyto nízkoúročené půjčky a pomohou řešit problémy, které mladí lidé se zajišťování bydlení mají. Podrobnosti v tiskové zprávě Ministerstva pro místní rozvoj.

Ministři odsouhlasili také věcný záměr nového zákona o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021. Nový zákon, který má předseda Českého statistického úřadu předložit vládě do 30. června 2019, má zásadně zjednodušit proces sčítání tím, že budou maximálně využity všechny již existující databáze. Lidé tak nebudou muset vyplňovat tolik položek ve formuláři a celý proces sčítání, které se v České republice v souladu s evropskými předpisy koná každých 10 let, bude o téměř čtvrtinu levnější než v roce 2011. Vláda počítá v letech 2018 až 2023 s celkovými náklady ve výši 2,226 miliardy korun. Terénní práce a další související starosti vláda svěří České poště. „Nevidím důvod, proč bychom to měli zadávat externím firmám,“ vysvětlil premiér Babiš.

Vláda také projednala celkem jedenáct kontrolních závěrů Nejvyššího kontrolního úřadu. NKÚ podle premiéra Babiše našel závažné nedostatky například v čerpání evropských dotací. Předseda vlády ocenil důležitost kontrolní role NKÚ a jednotlivým ministrům nařídil, aby se závěrům z kontrol důsledně věnovali a ještě intenzivněji zamezovali možnému plýtvání veřejnými prostředky.

Kompletní výsledky jednání vlády naleznete nahttp://www.vlada.cz/cz/media-centrum/tiskove-zpravy/vysledky-jednani-vlady-19–cervna-2018-166796/.