Vláda schválila plán, jak Česko zařadit mezi inovační lídry Evropy, chce také zavést elektronické dálniční známky

Vláda na jednání 4. února 2019 mimo jiné schválila Inovační strategii České republiky 2019–2030.

Vláda Andreje Babiše na jednání v pondělí 4. února 2019 schválila klíčový materiál, který má Českou republiku do dvanácti let posunout mezi inovační lídry Evropy. Na vzniku Inovační strategie České republiky 2019–2030 se podílel více než třicetičlenný expertní tým. Vláda také schválila návrh novely zákona o pozemních komunikacích, která má umožnit zavedení elektronických dálničních známek. Odsouhlasila i Národní koncepci realizace politiky soudržnosti v ČR po roce 2020, která počítá s osmi operačními programy pro fondy EU.

Ministři se v úvodu jednání zabývali postojem české vlády k situaci ve Venezuele. Vláda vydala prohlášení, v němž uznala Juana Guaidóa za legitimního prozatímního prezidenta Venezuely, který by měl dovést zemi ke svobodným a demokratickým volbám. Celý text prohlášení naleznete na http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/prohlaseni-vlady-ceske-republiky-k-politicke-situaci-ve-venezuele-171606/.

Na programu vlády bylo mimo jiné projednávání Inovační strategie České republiky 2019–2030. Jedná se o strategický rámcový plán, který předurčuje vládní politiku v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a má pomoci České republice během 12 let vyšvihnout se mezi nejinovativnější země Evropy. Inovační strategie se skládá z devíti navzájem provázaných pilířů, které obsahují východiska, základní strategické cíle a nástroje vedoucí k jejich naplnění.

„Myslíme si, že tento materiál představuje nejodvážnější strategický plán posledních let s velkým kompetenčním přesahem. Na jeho vzniku se podílel tým více než 30 osobností z řad podnikatelů, vědců, akademiků i pracovníků veřejné správy. Vůbec poprvé tak byla dosažena shoda všech stran, počínaje Akademii věd, přes rozhodující vysoké školy, ministerstva, hlavní zástupce všech podnikatelských subjektů až po výzkumné organizace a konkrétní vysoce inovativní velké i malé firmy,“ konstatoval předseda vlády Andrej Babiš. Cílem je mimo jiné udržet v České republice mladé a schopné lidi a přilákat do našeho prostředí inovativní společnosti i jedince ze zahraničí. Více v tiskové zprávě http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/ceska-republika-miri-mezi-technologicke-lidry-171379/.

Vláda také vyšla vstříc žádosti Českého vysokého učení technického a změnila usnesení vlády z července 2016, které se týkalo smlouvy se společností General Electric International podněcující rozvoj oboru leteckého průmyslu v ČR. Finanční prostředky, které vláda ČVUT poskytla formou návratné finanční výpomoci, mají sloužit na posílení vědecko-výzkumných kapacit realizujících excelentní výzkum, vývoj, techniku a technologie v oboru aerospace.

„Je to projekt, který už funguje asi dva roky. Půjčka, která tam byla poskytnuta a ještě nebyla vyčerpána, byla na základě dnešního rozhodnutí vlády prodloužena do 31. prosince 2022,“uvedl premiér Babiš.

Z vládní rozpočtové rezervy letos uvolní 582 milionů korun. Celková zapůjčená částka zůstala ve výši 1,986 miliardy korun, vláda ale rozhodla o prodloužení doby splácení na 20 let do roku 2043. Zároveň ale rozhodla o ustavení nezávislého zmocněnce pro dozor nad projektem a jeho finančním plněním.

Ministři také řešili novelu zákona o pozemních komunikacích, jejímž účelem je umožnit od roku 2021 zavedení elektronického dálničního kuponu pro automobily s hmotností do 3,5 tuny. Ministerstvo dopravy plánuje zrušit klasické dálniční známky a placení dálničních poplatků pro osobní automobily přesunout na internet. K identifikaci případných neplatičů budou využity moderní technologie, tzv. videodetekce, které umožňují vozidla identifikovat prostřednictvím registrační značky. Kromě usnadnění pro majitele vozidel si stát slibuje také úspory v nákladech a minimalizaci dopadů na životní prostředí. Podrobnosti v tiskové zprávě ministerstva dopravy.

Vláda vzala na vědomí Národní koncepci realizace politiky soudržnosti v ČR po roce 2020, což je podklad pro Dohodu o partnerství pro období 2021–2027. Stěžejním cílem Národní koncepce je určit oblasti pro financování po roce 2020, tedy identifikovat hlavní priority ČR a v návaznosti na nové podmínky pro poskytování podpory ze strany Evropské komise optimalizovat zdroje pro jejich pokrytí. Vláda pro nové programové období zvolila variantu s osmi programy což až na výjimky (bez OP Praha – pól růstu ČR) zachovává současný stav, pokud jde o nastavenou strukturu řídicích orgánů. Tím bude zaručen plynulý přechod mezi oběma programovými obdobími, a eliminuje tak možná rizika spojená se změnami.

Kompletní výsledky jednání vlády 4. února 2019 naleznete na http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/tiskove-zpravy/vysledky-jednani-vlady-4–unora-2019-171608/.