Vláda schválila podpůrné programy pro podnikatele postižené protiepidemickými opatřeními

Tisková konference po jednání vlády, 22. listopadu 2021.
Tisková konference po jednání vlády, 22. listopadu 2021.
Podnikatelé, kteří v důsledku přijatých protiepidemických opatření přišli alespoň o 30 procent příjmů ve srovnání se stejným obdobím roku 2019, budou moci požádat stát o finanční kompenzace. O jejich podobě rozhodla vláda Andreje Babiše v demisi na jednání v pondělí 22. listopadu 2021.

Osoby samostatně výdělečně činné, společníci vybraných společností s ručením omezeným a osoby pracující na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, kterým poklesly příjmy o 30 procent, by mohli dostat kompenzační bonus ve výši až tisíc korun denně od 22. listopadu do 31. prosince s možností prodloužení do konce ledna 2022. Počítá s tím návrh zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2022, který vláda schválila a požádá Parlament o jeho urychlené projednání. Podmínky pro přiznání kompenzačního bonusu budou v podstatě stejné jako u stejného nástroje platného v letošním roce. Nárok na kompenzační bonus vznikne i v případě nařízené karantény nebo izolace. Podrobnosti naleznete v tiskové zprávě Ministerstva financí.

Vláda odsouhlasila také vypsání nových výzev v úspěšných podpůrných covidových programech Covid – Nepokryté náklady a Covid 2021. Podnikatelé, kteří kvůli epidemické situaci a z ní vyplývajících omezení daných mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví přijdou oproti srovnávacímu období o 30 a více procent tržeb, si budou moci zvolit jeden z těchto dotačních programů.

V programu Covid – Nepokryté náklady bude vypsána třetí výzva, díky níž budou moci podnikatelé získat podporu ve výši 40 procent nepokrytých fixních nákladů s limitem 15 milionů korun na žadatele. Rozhodné období bude stanoveno od 1. listopadu a bude zatím platit i v prosinci. Alternativou k tomuto programu bude opět program Covid 2021, kde bude moci zaměstnavatel při zachování stejné podmínky třicetiprocentního poklesu tržeb čerpat 300 korun na jeden plný úvazek svého zaměstnance a den. Za zaměstnance se budou považovat rovněž tzv. spolupracující osoby a jednatelé se smlouvou o výkonu funkce jednatele. Žadatelé nebudou moci oba programy kombinovat vzájemně a kombinovat nepůjde ani s případným kompenzačním bonusem. Souběh bude možný pouze s programem Antivirus. Další podrobnosti naleznete v tiskové zprávě Ministerstva průmyslu a obchodu.

Vláda schválila také nákupy dalších testovacích sad prostřednictvím Správy státních hmotných rezerv. Pro testování zaměstnanců ve státním sektoru nakoupí 510 647 kusů testovacích sad antigenních testů na přítomnost onemocnění covid-19, pro zabezpečení dalších vln testování ve školství SSHR prostřednictvím centralizovaného nákupu nakoupí dalších 13 790 000 kusů sad. Vláda ale zároveň vyšla vstříc i požadavku školských zařízení, které chtějí své žáky testovat PCR testy, a pro tyto účely schválila vyčlenit 192 milionů korun na pokrytí nákladů, které školám s PCR testy vzniknou. Za tuto sumu by mělo být podpořeno zhruba 80 000 RT-PCR testů v každém z Ministerstvem zdravotnictví nařízených testovacích termínů.

Vláda odsouhlasila i několik dílčích změn v platných protiepidemických opatřeních Ministerstva zdravotnictví. Nejdůležitější z nich je stanovení pravidel pro návštěvy v přijímacích a pobytových střediscích. Tato pravidla budou s platností od 29. listopadu shodná jako v případě věznic či detenčních zařízení. Návštěva se tedy bude muset prokázat splněním podmínek O-T-N, přičemž bude uznáván i platný RT-PCR test. Z této povinnosti platí i stejné výjimky, tedy například pro děti do 12 let, advokáty či úřední osoby.

Vláda schválila také Akční plán k Národní strategii pro čelení hybridnímu působení, který podrobně rozpracovává úkoly pro posilování odolnosti vůči těmto hrozbám. Více na stránkách Ministerstva obrany.

Kompletní výsledky jednání vlády naleznete na https://www.vlada.cz/cz/vysledky-jednani-vlady-22-listopadu-2021-192449/.