Vláda schválila pomoc obcím a kraji po tornádu, hygienici dostanou mimořádné odměny i vyšší platy

O výsledcích jednání vlády novináře informovali ministryně K. Dostálová, A. Schillerová a J. Maláčová a ministr A. Vojtěch, 13. září 2021.
O výsledcích jednání vlády novináře informovali ministryně K. Dostálová, A. Schillerová a J. Maláčová a ministr A. Vojtěch, 13. září 2021.
Až 888 milionů korun z vládní rozpočtové rezervy půjde na obnovu majetku obcí a Jihomoravského kraje, který byl poničen červnovým tornádem. Na jednání v pondělí 13. září 2021 rozhodla o přesunu této sumy do rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj vláda Andreje Babiše. Schválila i peníze na mimořádné odměny zaměstnanců v hygienické službě a rozhodla o navýšení platů od 1. ledna 2022.

Na obnovu tornádem poničeného majetku územních samosprávných celků v části Jihomoravského kraje je určen dotační podprogram Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2021. Na jeho posílení dnes vláda schválila převést z vládní rozpočtové rezervy až 888 milionů korun. Tyto peníze mají pomoci obnovit obecní či krajský majetek sloužící k zabezpečení základních funkcí v území. Nejvyšší prioritu mají investice do obnovy pozemních komunikací ve vlastnictví postižených obcí a kraje, do obnovy obydlí a občanského vybavení. Podrobnosti naleznete v tiskové zprávě Ministerstva pro místní rozvoj.

Vláda dále schválila novelu nařízení vlády o platových poměrech státních zaměstnanců, které mění platové podmínky zaměstnanců v hygienické služba. Od 1. ledna 2022 bude zrušena zvláštní stupnice platových tarifů lékařů, která se v případě orgánů ochrany veřejného zdraví neosvědčila především z hlediska garance podmínek spravedlivého odměňování, a v praxi proto byla využívána jen minimálně. Kontrolní činnost hygienické služby bude nově přesunuta do II. skupiny prací pro účely přiznání zvláštního příplatku, čímž dojde k jeho navýšení ze současných 500 až 1 300 korun na 750 až 2 500 korun. Nově bude také možné důležité zaměstnance hygien podstatně lépe finančně ohodnotit využitím institutu tzv. klíčových služebních míst. Více informací v tiskové zprávě Ministerstva práce a sociálních věcí.

Kabinet současně schválili vyplacení mimořádných odměn zaměstnancům krajských hygienických stanic za mimořádné pracovní výkony související se zvládnutím epidemie nemoci covid-19. Na tyto odměny uvolní vláda z vládní rozpočtové rezervy 125 milionů korun, další dva miliony korun pak půjdou na odměny zaměstnanců Ústavu zdravotnických informací a statistiky.

Vláda vydala také nové nařízení, jímž do české legislativy aplikuje prodloužení platnosti evropské směrnice o úpravě letního času. Ta zavadí pro členské státy EU jednotná pravidla pro stanovení konkrétních dat začátku a konce letního času, přičemž letos 27. dubna byl zveřejněn aktuální časový plán pro roky 2022 až 2026. Ten počítá s tím, že i v tomto časovém období bude pokračovat ve členských státech EU střídání letního a astronomického času a ten se bude měnit vždy poslední březnovou, respektive říjnovou neděli.

Vláda projednala a odsouhlasila také poskytnutí dvou investičních pobídek ve formě slevy na dani z příjmu. Společnost CVP Galvanika tak získá 65 milionů korun na investici do rozšíření výroby v oblasti protikorozních povrchových úprav kovů v obci Ždánice na Hodonínsku. Za 260 milionů korun tu vznikne 53 nových pracovních míst. Uspěla i společnost STV Technology, jež chce v Poličce na Svitavsku investovat 417,17 milionu korun do rozšíření výroby střeliva zvýšením výrobní kapacity nábojů ráže 9 mm a zavedením výroby dalších typů nábojů. Tato firma, která je významným dodavatelem munice pro Armádu ČR, tak vytvoří 28 nových pracovních míst a stát jí na daních z příjmu odpustí více než 104 milionů korun.

Kabinet projednal také strategický rámec přípravy na stárnutí společnosti 2021–2025, který vypracovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Na základě rozsáhlé socioekonomické a demografické analýzy rámec obsahuje deset zásadních bodů pro přípravu na stárnutí společnosti a definuje i klíčové problémy, které české seniory v současnosti tíží. Podrobnosti obsahuje tisková zpráva Ministerstva práce a sociálních věcí.

Kompletní výsledky jednání vlády naleznete na http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-jednani-vlady-13–zari-2021-190633/.