Pozvánka na online diskusní fóra: Rozvoj dalšího vzdělávání a dovedností dospělých pohledem odborů a zaměstnavatelů a možnosti jeho financování

Českomoravská konfederace odborových svazů v partnerství se Svazem průmyslu a dopravy ČR vypracovala Návrh koncepce dalšího vzdělávání z pohledu sociálních partnerů, který má ambici stát se programovým východiskem pro odbory a zaměstnavatele v oblasti dalšího (profesního) vzdělávání v České republice. Posílení adaptability zaměstnanců a zaměstnankyň a strategický rozvoj dovedností a znalostí dospělých pro (staro)nový svět práce stojí v samotném srdci Návrhu koncepce. Jaké jsou pilíře Návrhu koncepce? Co znamená sdílená zodpovědnost? Co chceme oživit a co nového navrhujeme? Kde vidíme silná a slabá místa Návrhu koncepce?
 
Sociální partneři však nejsou jediní, kteří věří, že je třeba akcelerovat veřejnou debatu o adaptabilitě zaměstnanců a úrovni jejich dovedností ve světě, kde jedinou jistotou je nejistota. Rozvoj dovedností dospělých v celoživotní perspektivě je důležité téma pro český stát, který se chce stát „The Country For The Future“. Jak se tato důležitost propisuje do nových víceletých finančních rámců pro období 2021-2027, v nichž bude mít Česká republika šanci čerpat z rozpočtu Evropské unie řádově miliardy českých korun na rozvoj dovedností? Co se chystá, na co se připravit? A už jste slyšeli o Národním plánu obnovy?
Českomoravská konfederace odborových svazů v partnerství se Svazem průmyslu a dopravy ČR připravila online diskusní fóra, na nichž bude představen Návrh koncepce dalšího vzdělávání pro Českou republiku a možnosti financování rozvoje dovedností optikou nových víceletých finančních rámců pro období 2021-2027. Účast na diskusním fóru je otevřena všem.
Diskusní fóra se uskuteční online, prostřednictvím MS Teams, v následujících termínech:
• Praha, 15.9.
• Královehradecký kraj, 16.9.
• Plzeňský kraj, 24.9.
• Ústecký kraj, 15.10.
• Jihomoravský kraj, 20.10.
• Karlovarský kraj, 29.10.
• Zlínský kraj, 11.11.
• Pardubický kraj, 12.11.
• Jihočeský kraj, 25.11.
• Moravskoslezský kraj, 26.11.
• Olomoucký kraj, 8.12.
• Závěrečné diskusní fórum, 15.12.
 
Z online diskusních fór nebude pořizován žádný audiovizuální záznam. Pro účast je nutné se registrovat na tomto odkazu viz https://forms.gle/GqomFnKGvQ87YDQD6.
V případě dalších dotazů či potřeby upřesnění neváhejte prosím kontaktovat Lukáše Němce, poradce pro oblast vzdělávání. Program diskusního fóra je nedílnou součástí pozvánky. Těšíme se na setká(vá)ní online v regionech České republiky.
Lukáš Němec
Poradce pro oblast vzdělávání ČMKOS
e-mail: nemec.lukas@cmkos.cz
 
Petr Baierl
Specialista pro oblast vzdělávání 
ČMKOS / VOS
e-mail: pbaierl@ntc.zcu.cz
 
Diskusní fóra probíhají v rámci projektu „Sociální dialog a Společnost 4.0“, který je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.
 
Program
9.15 – 9.30 Přihlášení do MS Teams
9.30 – 9.50 Společná doporučení odborů (ČMKOS) a zaměstnavatelů (SP ČR) pro rozvoj dalšího vzdělávání a dovedností dospělých – představení Návrhu koncepce
Českomoravská konfederace odborových svazů a Svaz průmyslu a dopravy
9.50 – 10.10 Otázky & Odpovědi
10.10 – 10.30 Národní plán obnovy: Modernizace služeb zaměstnanosti a rozvoj trhu práce (2022-2025) – Ministerstvo práce a sociálních věcí
10.30 – 10.45 Otázky & Odpovědi
10.45 – 11.00 Přestávka
11.00 – 11.20 Operační program OPZ+ (2021–2027) – Ministerstvo práce a sociálních věcí
11.20 – 11.40 Operační program Jan Amos Komenský (2021–2027) – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
11.40 – 12.00 Erasmus+ (2021-2027) – Dům zahraniční spolupráce
12.00 – 12.05 Závěr
Přílohy: