Vláda schválila program na pomoc lázním, stát pomůže i drobným živnostníkům a dopravcům

Členové vlády na tiskové konferenci informovali veřejnost o závěrech jednání, 29. června 2020.
Členové vlády na tiskové konferenci informovali veřejnost o závěrech jednání, 29. června 2020.
Na kompenzační bonus vyplácený v důsledku poškození dopady epidemie koronaviru by mohli dosáhnout i lidé pracující na dohodu o pracovní činnosti či dohodu o provedení práce. Návrh novely příslušného zákona schválila v pondělí 29. června 2020 vláda Andreje Babiše. Odsouhlasila také dotační program na pomoc českému lázeňství a novelu nařízení vlády, která umožní poskytnout státní záruky i firmám v odvětví dopravy a cestovního ruchu.

Novela nařízení vlády o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou reaguje na důsledky epidemie onemocnění covid-19. Nařízení vlády upravuje systém záruk poskytovaných Exportní garanční a pojišťovací společností, a. s., za splacení úvěrů poskytovaných bankami proexportně orientovaným vývozcům, výrobním a obchodním podnikům, jež se potýkají s nedostatkem likvidity v důsledku nepříznivé ekonomické situace způsobené pandemií onemocnění covid-19. Stávající verze neumožňovala tyto státní záruky poskytnout i dopravcům či podnikatelům v cestovním ruchu, což jsou oblasti, které byly epidemií silně postiženy. Vláda proto rozhodla tuto část nařízení změnit a umožnit poskytnout záruku i podnikatelům v pozemní, potrubní, vodní a letecké dopravě a v činnosti cestovních agentur, kanceláří a jiné rezervační a související činnosti.

Vláda navrhne Parlamentu rozšíření finanční pomoci v koronavirové krizi také na osoby, které pracují na dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce. Novela zákona o kompenzačním bonusu umožní vyplatit 350 korun za den v období od 12. března do 8. června 2020 osobám, které v šesti měsících před krizí (od 1. října do 31. března) pracovaly na tzv. pojištěnou dohodu alespoň čtyři měsíce, a to za předpokladu, že jim tato činnost byla v důsledku krizové situace omezena či znemožněna a že souběžně nevykonávaly jiné zaměstnání. Kompenzační bonus tak bude moci dosáhnout až 31 150 korun na osobu.

Rozšíření kompenzačního bonusu na DPČ a DPP vyjde veřejné rozpočty na maximálně 2,1 miliardy korun, z toho 1,4 miliardy na státní rozpočet, půl miliardy na rozpočty obcí a 200 milionů na rozpočty krajů. Vláda proto současně schválila v této novele i navýšení stávající související kompenzace pro obce o 50 korun na obyvatele, tedy ze současných 1 200 korun na 1 250 korun, což bude znamenat dopad na státní rozpočet ve výši zhruba půl miliardy korun. Více v tiskové zprávě Ministerstva financí.

Další velmi postiženou oblastí je i lázeňství. Vláda proto schválila na návrh ministryně pro místní rozvoj rámcové podmínky dotačního titulu COVID-Lázně, který bude určen pro zřizovatele těch zařízení, která jsou organizačními složkami státu nebo státními příspěvkovými organizacemi zřizovanými organizačními složkami státu, jež jsou kapitolami státního rozpočtu. Tato zařízení budou moci klientům nabídnout zákaznickou slevu na ozdravné a preventivní pobyty v lázních ve výši 4 000 korun. Sleva bude poskytnuta formou voucheru, který si zájemci budou moci vytisknout z webu kudyznudy.cz nebo si o něj říci přímo v lázeňském zařízení. Více informaci v tiskové zprávě Ministerstva pro místní rozvoj.

Slevu budou moci dostat osoby starší 18 let s trvalým pobytem na území České republiky, které jsou zapojeny do systému českého veřejného zdravotního pojištění. Podmínkou bude, aby si tyto osoby zaplatily pobyt nejméně na šest nocí a alespoň pět léčebně rehabilitačních procedur. Podpora se nebude vztahovat na pobyty realizované v rámci veřejného zdravotního pojištění, tedy na komplexní a příspěvkovou lázeňskou péči.

Vláda schválila také návrh novely zákona o daních z příjmů, která má za cíl zatraktivnit využívání paušální daně pro drobné živnostníky a podnikatele s příjmy ze samostatné činnosti do 800 000 korun ročně. Tito poplatníci budou moci uhradit paušálně jednou měsíční platbou jak daň z příjmů, tak i sociální pojistné a zdravotní pojistné. Na příští rok vychází paušální daň na 5 740 korun měsíčně. Tito poplatníci nebudou muset podávat daňová přiznání a pojistné přehledy. Další informace naleznete v tiskové zprávě Ministerstva financí.

Kabinet projednal a schválil také novelu zákona o myslivosti, která má pomoci s odlovem přemnožené spárkaté zvěře. Ministerstvo zemědělství navrhuje, aby byl zrušen zákaz lovu v noci, aby myslivci mohli využívat noktovizory a aby byl možný lov všech prasat divokých, daněl a daňčat, srn a srnčat na společném lovu. Bude také zřízen elektronický systém evidence myslivosti, který bude zjednodušovat veškerou administrativu a komunikaci spojenou s myslivostí a který umožní mimo jiné odstranit papírové výkazy a hlášení. Podrobnosti obsahuje tisková zpráva Ministerstva zemědělství.

Vláda také reagovala na usnesení Evropského parlamentu ze dne 19. června 2020. Rezoluce Evropského parlamentu je podle pozice vlády České republiky politickým stanoviskem, které mimo jiné zpochybňuje nezávislost justičního systému v ČR.

Kompletní výsledky jednání vlády 29. června 2020 naleznete na http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/vysledky-jednani-vlady-29-cervna-2020-182386/.