Potřebují sestry komoru? Může předložený návrh zlepšit jejich postavení?

O komoře sester a dalších zdravotnických pracovníků se diskutuje léta. Názor odborů na komoru sester je už také léta neměnný. Otázka komory je otázkou svobodných povolání. Do komor se převážně sdružují profese, které mají určitým způsobem výjimečné postavení. To ovšem neznamená, že by tyto profese byly nějakým způsobem nadřazené jiným, jde spíše o způsob jejich práce.
 
V České republice mají svoji komoru například advokáti, exekutoři, daňoví poradci, architekti, auditoři a další. Ze zdravotnických profesí mají komoru také lékaři, zubaři a lékárníci. Velká část z nich vykonává profesi jako zdravotnické zařízení a tady má komora své opodstatnění. Sestry většinou pracují v pracovním poměru, v systému závislé práce, a to není předpokladem pro samostatné povolání, jak ho běžně známe. Sestry jsou navíc v České republice a v Evropské unii regulovanou profesí, což samo o sobě znamená mnoho povinností, které jim ukládá zákon. Každé další povinnosti, a komora by povinnosti ukládala, mohou působit kontraproduktivně.
 
Návrh zákona, tak jak byl předložen, je z pohledu odborového svazu velmi problematický. Sestrám ukládá, že se musí pro výkon povolání za poplatek registrovat v komoře. Bez registrace by nemohly vykonávat povolání. Současně se s registrací nestávají členy komory, ale na její činnost musí povinně odvádět příspěvek, který určí právě členové komory. Nejvyšší orgán komory, který rozhoduje o výši poplatku, je usnášeníschopný v jakémkoliv počtu. Tak trochu demokracie naruby.
 
Před pár lety se s pompou rušily povinné registrace a kreditní systém, dnes šněrujeme sestry prostřednictvím připravovaného zákona ještě více. Pár jedinců by mohlo rozhodovat o statisících sester – členství v komoře není nárokové, nemusí nové členy přijímat.
Argument o registru je už také za zenitem. Od loňského roku existuje Národní registr zdravotnických pracovníků, který eviduje všechny zdravotnické profese. Nyní při epidemii koronaviru byl prof. Ladislav Dušek schopný poskytnout kompletní informace o aktuálních počtech zdravotníků v COVID nemocnicích a COVID jednotkách. Registr je bezúplatný a poskytuje naprosto přesné informace o počtech zdravotníků, jejich vzdělání, věku a také přesunech. Za registr náleží řediteli Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR prof. Ladislavu Duškovi velké poděkování.
 
Současný stav je dle našeho názoru vyhovující. Existuje plejáda profesních organizací, které mohou současný stav ovlivňovat a působit ve prospěch sester. Kromě České asociace sester je zde také Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků a náš odborový svaz, ti všichni se bezpochyby mohou ve prospěch sester angažovat. Odborový svaz se dlouhodobě a velmi intenzivně angažuje, což dokazuje mnoho konkrétních příkladů i výsledků jeho práce.
 
Návrh zákona o České komoře všeobecných a dětských sester i připomínky odborového svazu k tomuto návrhu najdete níže jako soubory ke stažení.
 
Přílohy:
  • Zdroj: OS zdravotnictví a sociální péče ČR