Program COVID Plus je postaven na principu poskytování záruk na úvěry, přímá vazba na nesnižování počtu zaměstnanců zde není, říká předseda OSŽ Mgr. Martin Malý

Vláda v pondělí 29. 6. 2020 rozhodla, že velkým dopravním firmám včetně Smartwings umožní žádat o garance z podpůrného programu COVID Plus. Ale letecká skupina Smartwings, do níž patří i ČSA, přesto oznámila, že propustí až šest set zaměstnanců. Důvodem jsou finanční problémy po koronavirové krizi. To je ten program, který jste měli slíbený od ministra Havlíčka? Program možná pomůže firmám, ale ne zachování zaměstnanosti, nakonec i drážní firmy začnou propouštět, nebo se mýlím? Jak hodnotíte podpůrný program COVID Plus? zeptali jsme se předsedy OSŽ Mgr. Martina Malého.
 
To je několik otázek na jednou, pane redaktore, zkusím odpovědět postupně. Začnu asi od poslední otázky. Program COVID Plus je postaven na principu poskytování záruk na úvěry, kterými mohou firmy, jejichž hospodaření je poškozené v důsledku epidemie COVID-19, řešit aktuální nedostatek finančních prostředků na úhradu provozních výdajů, například na úhradu mezd či dodavatelských faktur. V tomto smyslu samozřejmě tento program může dočasně nepřímo napomáhat i udržení zaměstnanosti. A v současné obtížné situaci je každá forma pomoci postiženým firmám určitě prospěšná. Nicméně, pokud se ptáte na ochranu před propouštěním, tak přímá vazba na nesnižování počtu zaměstnanců zde není. Jinak řečeno, možnost využití této pomoci nebude podmíněna přímým závazkem dané firmy nesnižovat počet svých zaměstnanců. Dále je také třeba vnímat podstatnou skutečnost, že se jedná o poskytování úvěrů, tedy o čerpání finančních prostředků, které budou muset firmy v budoucnu věřitelům vrátit.
 
Pokud bychom měli hovořit o účinných nástrojích k udržení zaměstnanosti, tak k tomuto účelu slouží spíše programy Antivirus A a B, které jsou postaveny na tom principu, že stát přispívá podnikatelům (včetně podnikatelů v dopravě) na úhradu náhrad mezd, které zaměstnavatelé vyplatí svým zaměstnancům, kterým dočasně nemohou z důvodu omezení nebo zastavení provozu v souvislosti s epidemií COVID-19 přidělovat práci. Na jiné výdaje tyto příspěvky čerpat nelze – je zde tedy přímá vazba na trvání pracovních poměrů zaměstnanců, pro které zaměstnavatelé dočasně nemají práci. Proto také samozřejmě v současné době jednoznačně podporujeme myšlenku prodloužení fungování těchto programů (dosud platí do konce srpna) až do konce letošního roku. To by byla i v podmínkách železnice velice důležitá pomoc pro zachování zaměstnanosti.
 
A konečně pokud se týká možnosti vytvoření nějakého speciálního programu podpory pro železniční dopravce, o kterém jsme s panem ministrem Havlíčkem předběžně hovořili na jednání pracovního týmu tripartity pro dopravu a dopravní infrastrukturu, tak naše návrhy (formulované mj. v dopise ministru dopravy s žádostí o pomoc železničním dopravcům ze dne 30. 4. 2020) směřují nikoliv k poskytování úvěrů, ale spíše k možnostem snižování konkrétních výdajů železničních dopravců, jako například k poskytování úlev při úhradě poplatku za použití dopravní cesty, odpuštění sankcí za neodebranou elektrickou energii, odpuštění poplatků na obnovitelné zdroje elektrické energie, nebo posunutí stanovených termínů realizace investičně náročných programů, jako jsou zavádění provozu v režimu ETCS nebo dodržování standardů ECM. O těchto a případně dalších možnostech pomoci železniční dopravě bychom však měli s ministerstvem v průběhu příštího týdne teprve jednat.
 
  • Zdroj: ODBOROVÉ SDRUŽENÍ ŽELEZNIČÁŘŮ