Vláda schválila rozpočtovou strategii na další roky a jmenovala novou vládní zmocněnkyni pro lidská práva

Tisková konference po jednání vlády, 11. května 2022.
Tisková konference po jednání vlády, 11. května 2022.
Česká republika by měla v nadcházejících letech výrazně zlepšit hospodaření a zásadně snížit schodek státního rozpočtu. Počítá s tím rozpočtová strategie sektoru veřejných institucí České republiky na léta 2023 až 2025, kterou schválila vláda Petra Fialy na jednání ve středu 11. května 2022. Kabinet rovněž jmenoval novou vládní zmocněnkyni pro lidská práva a schválil plán odpadového hospodářství ČR s výhledem až do roku 2035.

Podle údajů Českého statistického úřadu skončilo hospodaření sektoru vládních institucí v roce 2021 deficitem ve výši 5,9 procenta HDP, na čemž se podepsala mimo jiné i epidemie nemoci covid-19. Vláda Petra Fialy dnes přijala rozpočtovou strategii na roky 2023 až 2025, která počítá s tím, že v následujících letech dojde k postupnému zlepšování strukturálního salda až na minus 2,7 procenta HDP v roce 2025. Dosáhnout svého cíle chce jednak plánovaným navyšováním příjmů, ale především podstatně nižším růstem výdajů. Pro rok 2023 činí konsolidovaný hotovostní výdajový rámec státního rozpočtu a státních fondů celkem 2 162 miliard, pro rok 2024 celkem 2 226 miliard a pro rok 2025 2 266 miliard a tyto výdajové rámce budou závaznými hodnotami pro přípravu letošního návrhu státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a jejich střednědobých výhledů. Více v tiskové zprávě Ministerstva financí.

Vláda rovněž rozhodla o obsazení pozice vládní zmocněnkyně pro lidská práva. Novou zmocněnkyní jmenovala k dnešnímu dni Kláru Šimáčkovou Laurenčíkovou, která je předsedkyní Výboru pro práva dítěte, členkou Rady vlády pro lidská práva a členkou Výboru pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách při Radě vlády pro rovnost žen a mužů. „Věřím, že paní Laurenčíková dokáže ve funkci naplno využít své dlouholeté zkušenosti získané v lidskoprávní oblasti a bude důstojnou a úspěšnou zmocněnkyní pro lidská práva,“ uvedl předseda vlády Petr Fiala. Více o nové zmocněnkyni pro lidská práva.

Kabinet schválila také aktualizaci plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 2015 až 2024 s výhledem do roku 2035, který reaguje na poslední změny odpadové legislativy jak v České republice, tak i na úrovni Evropské unie. V novém plánu jsou proto zakomponovány nové cíle pro oblast odpadového hospodářství, jež vycházejí z cílů příslušných směrnic Evropské unie závazných pro Českou republiku a které jsou stanoveny v novém zákoně o odpadech. Důraz klade především na předcházení vzniku odpadů, na důsledné uplatňování hierarchie odpadového hospodářství, postupné omezování skládkování a také na zajištění dostatečných kapacit zařízení pro zpracování a využití odpadu. Více na stránkách Ministerstva životního prostředí.

Vláda schválila rovněž poskytnutí další humanitární pomoci z programů MEDEVAC a Pomoc na místě. Pět milionů korun v rámci programu MEDEVAC půjde do Libanonu na posilování infrastruktury pro poskytování primární zdravotní péče. Na pomoc Libanonu půjdou také dva finanční dary z programu Pomoc na místě, a to 10 milionů korun na podporu živobytí zranitelných libanonských a syrských farmářů a 8 milionů korun na podporu odborného vzdělávání a pracovních příležitostí pro chudé Libanonce a syrské uprchlíky v Libanonu. Dalších 25 milionů korun půjde prostřednictvím Dětského fondu OSN na ochranu a reintegraci dětí a mladistvých na cestě v Mali. Více v tiskové zprávě Ministerstva vnitra.

Vládní kabinet jmenoval dva nové členy Legislativní rady vlády. Na návrh ministra pro legislativu a předsedy Legislativní rady vlády Michala Šalomouna se jimi stali JUDr. Michal Mazanec a Doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D. Další informace naleznete v tiskové zprávě.

Kompletní výsledky jednání vlády.