Legislativní radu vlády posilují právnická esa Michal Mazanec a Radim Polčák. Vláda je dnes jmenovala na návrh ministra Michala Šalomouna

Na návrh Michala Šalomouna, ministra pro legislativu a předsedy Legislativní rady vlády (LRV), dnes vláda jmenovala dva její nové členy. Řady právních expertů, kteří posuzují vládní návrhy zákonů, rozšíří bývalý předseda Nejvyššího správního soudu Michal Mazanec a odborník na práva informačních technologií Radim Polčák.

Těší mě, že jsem získal pro LRV hned dva velmi respektované odborníky. Jejich příchod významně posílí tým rady v oblastech správního práva a práva informačních technologií,” říká ministr pro legislativu a předseda LRV Michal Šalomoun.

JUDr. Michal Mazanec je autoritou v oblasti správního práva. Do povědomí veřejnosti vstoupil svým dlouholetým působením nejprve jako místopředseda a později předseda Nejvyššího správního soudu. Rovněž se zabýval reformou správního řízení, správního trestání a podílel se na přípravě reformy soudcovských zákonů. V rámci LRV již dříve působil jako člen pracovní komise LRV pro správní právo a mezi lety 1998 a 2020 jako člen velké LRV.

Doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D. patří mezi přední odborníky v oboru práva informačních technologií, právní teorie a právní filozofie. V současné době působí na Masarykově univerzitě jako prorektor pro rozvoj, legislativu a informační technologie a na Právnické fakultě Masarykovy univerzity jako vedoucí Ústavu práva a technologií. Dlouhodobě se zabývá právními souvislostmi vývoje a použití informačních technologií, věnuje se odborné publikační činnosti a mimo jiné dříve působil v pracovní komisi Legislativní rady vlády pro správní právo.

LRV je poradní orgán vlády, který bdí nad kvalitou vládní legislativy. Jeho členy jmenuje a odvolává vláda na návrh předsedy LRV, jímž je ministr pro legislativu Michal Šalomoun (za Piráty). Rada má zpravidla 30 členů, kteří vykonávají práci za symbolickou odměnu. LRV jedná obvykle jednou za čtrnáct dní.