Vláda schválila záměr pomoci domácnostem a firmám postiženým nárůstem cen energií, zmrazila také platy části státních zaměstnanců

Premiér Petr Fiala a vicepremiér Marian Jurečka představili opatření na boj s energetickou chudobou, 29. prosince 2021.
Premiér Petr Fiala a vicepremiér Marian Jurečka představili opatření na boj s energetickou chudobou, 29. prosince 2021.
Domácnosti i firmy, které se dostaly do potíží kvůli nečekanému dramatickému nárůstu cen energií, budou moci využít několika forem státní pomoci. Jejich podobu schválila vláda Petra Fialy na jednání ve středu 29. prosince 2021. Rozhodla také o definitivní výši platových tarifů ve státním a veřejném sektoru a o pozastavení vyplácení podpůrného programu Antivirus B.

Domácnosti, které se dostaly vinou nečekaného nárůstu plateb za energie do finančních potíží, budou moci požádat Úřady práce o poskytnutí příspěvku na bydlení. Aby bylo možné reflektovat avizované zvyšování cen energií v roce 2022, chystá vláda novelu zákona o státní sociální podpoře, která kromě navýšení normativů pro uznání dávky umožní také upravit tyto částky mimořádně i v průběhu roku. Na dávku navíc nově dosáhnou i domácnosti v podnájemním bydlení. Rozšíření pomoci vláda schválí začátkem ledna a žádosti budou moci lidé podat až tři měsíce zpětně.

Domácnosti v nouzi budou moci na úhradu vysokých doplatků za energie u dodavatelů poslední instance nově využít i formu mimořádné okamžité pomoci. Do výdajů domácnosti se přitom nově započítají i případné hypotéky a leasingy. Podnikatelé a firmy zase budou moci na úhrady těchto nákladů požádat o úvěr se státní zárukou až do výše dvou milionů korun, přičemž záruka bude poskytnuta až do výše 80 procent. Umožní to rozšíření programu Záruka 2015 až 2023 poskytovaného Národní rozvojovou bankou.

„Jak už jsme dopředu oznámili, místo plošné pomoci, která by nebyla zdaleka tak efektivní, chceme pomáhat adresně, konkrétně. Chceme se zaměřit přesně na ty lidi, kteří jsou postiženi energetickou chudobou. Jsme přesvědčeni, že právě konkrétní opatření mají mnohem lepší efekt a samozřejmě mají také pozitivnější vliv na státní rozpočet, protože nesou nižší náklady,“ konstatoval premiér Petr Fiala.

Další informace o vládních krocích v boji s energetickou chudobou naleznete v tiskové zprávě.

Vláda rovněž revokovala usnesení předchozí vlády o navýšení platů ve státním a veřejném sektoru. Běžným zaměstnancům státních úřadů a veřejných institucí zůstanou platové tarify v roce 2022 na úrovni roku 2021.

„My jsme už dopředu avizovali, že chceme místo plošného navyšování platy zvyšovat především lidem, kteří v první linii bojují s covidem-19. To chceme udělat následujícím způsobem: Policie, vojáci, hasiči dostanou navíc měsíčně 700 korun do tarifu. Zaměstnanci v sociálních službách budou mít navýšenou tarifní část o 700 korun. Zdravotníci získají navíc šest procent. A pak, jak jsme už také dopředu oznámili, chceme navýšit platy pedagogickým pracovníkům v regionálním školství, což odpovídá i naším předvolebním slibům. Toto navýšení se bude pohybovat ve výši dvou procent,“ shrnul přijaté změny v platových tarifech předseda vlády.

Další podrobnosti o valorizaci platů v příštím roce naleznete v tiskové zprávě Ministerstva práce a sociálních věcí a tiskové zprávě Ministerstva vnitra.

Vláda současně rozhodla, že navrhne i zmrazení platů všech ústavních činitelů, a to po dobu jednoho roku. „Ministerstvo práce a sociálních věcí už připravuje příslušnou novelu zákona,“ upřesnil premiér Fiala. Zákon chce vláda prosadit v Parlamentu co nejrychleji v režimu legislativní nouze.

Kabinet Petra Fialy rozhodl také o pozastavení druhého období uznatelnosti výdajů režimu B Cíleného programu podpory zaměstnanosti Antivirus od 1. ledna 2022. Vláda chce prověřit, zda jsou vysoké finanční prostředky vyplácené státem na tento program vynakládány dostatečně efektivně. Ministerstvo práce a sociálních věcí proto provede analýzu nastavení parametrů a posouzení efektivity režimu Antivirus B. Ten je určen pro refundace, kdy je zaměstnanec na překážce v práci ze strany zaměstnavatele kvůli dopadům epidemie koronaviru, jako jsou omezení odbytu či omezení dodávek výrobních vstupů. Program Antivirus A pro refundaci platů zaměstnanců v karanténě či izolaci poběží dál do 30. června 2022.

Vláda rozhodla také o centrálním nákupu antigenních samotestů, které budou využity k zajištění preventivního testování dětí a žáků v základním vzdělávání a žáků v denní formě vzdělávání ve středních školách a konzervatořích, jak je nařídilo Ministerstvo zdravotnictví. Správa státních hmotných rezerv vypíše tendr na nákup 14 milionů testovacích sad podle parametrů daných Ministerstvem zdravotnictví. První z této várky testů by měly být k dispozici nejpozději 14. února a celkem mají vystačit na deset kol testování všech dětí a žáků základních škol a žáků denní formy vzdělávání ve středních školách a konzervatořích.

Vláda projednala a odsouhlasila také několik změn v protiepidemických opatřeních Ministerstva zdravotnictví. V maloobchodě a službách se od 30. prosince pro hudební a taneční kluby a diskotéky ruší pravidlo o povinném usazení a odstupu zákazníků a pravidlo, že není možné do provozovny pustit více osob, než kolik je uvnitř míst k sezení. U provozoven stravovacích služeb, hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů a diskoték, heren a kasin se také ruší povinnost provozovatele aktivně bránit ve vnějších a vnitřních prostorech provozovny shromažďování osob ve vzájemné vzdálenosti menší než 1,5 metru.

Od 3. ledna se toto opatření navíc upraví tak, že se zrušení povinnosti aktivně bránit shromažďování osob dotkne i dalších provozoven a služeb, kde je až dosud vyžadováno, jako jsou například tržnice, bazény či lanovky. Dále se od 3. ledna všude tam, kde je u zákazníků a klientů vyžadováno prokazování se certifikáty o očkování nebo o prodělané nemoci, zavede povinnost provozovatelů kontrolovat platnost certifikátů prostřednictvím mobilní aplikace Ministerstva zdravotnictví čTečka.

Od 4. ledna se na třetí dávku očkování budou moci registrovat všechny osoby starší 18 let, které mají minimálně 5 měsíců od dokončeného očkování. Více v tiskové zprávě Ministerstva zdravotnictví.

Vláda schválila také poskytnutí humanitárního daru Republice Sierra Leone v souvislosti s mimořádnou událostí spojenou s velkým množství obětí a zraněných ve formě kovových nemocničních lůžek, matrací, polštářů a dalšího vybavení v celkové hodnotě 645 319 korun. Projednala také šest poslaneckých návrhů na změny v legislativě, přičemž podpořila návrh skupiny koaličních poslanců na odložení účinnosti některých částí nového stavebního zákona.

Kompletní výsledky jednání vlády.