Vláda schválila změnu v seznamu evropsky významných lokalit, o změnách v protiepidemických opatřeních rozhodne ve čtvrtek

Tisková konference po jednání vlády, 15. listopadu 2021.
Tisková konference po jednání vlády, 15. listopadu 2021.
Vláda Andreje Babiše v demisi projednávala na schůzi v pondělí 15. listopadu 2021 návrh změn mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví. Rozhodnutí o jejich možném zpřísnění kvůli nepříznivé epidemické situaci odložila vláda na čtvrtek.

Vláda se intenzivně zabývala možnými variantami změn v protiepidemických opatřeních. „Naším cílem je, abychom zamezili nárůstu počtu hospitalizovaných a samozřejmě počtu nakažených. Po třech hodinách se vláda na variantách neshodla. To znamená, že jsme se domluvili na variantách, které bych mohl nazvat jako rakouský model, bavorský model a model očkování – PCR – prodělaný covid-19. Budeme pokračovat ve čtvrtek v 11 hodin,“ konstatoval premiér Andrej Babiš.

Vláda nakonec odsouhlasila jen dílčí úpravu v plánu očkování, kde Ministerstvo zdravotnictví s účinností od 16. listopadu zařadilo do skupin obyvatel ČR, kterým je hrazeno očkování, také akreditované členy diplomatické mise v České republice včetně soukromých služebních osob a úředníky mezinárodní organizace registrované u Ministerstva zahraničních věcí.

Vláda schválila novelu nařízení vlády o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit. Novela reaguje na výtky Evropské komise a rozšiřuje evropský významnou lokalitu Svatá a Prostřední vrch v oblasti Ždánického lesa tak, aby splňovala požadavky evropské směrnice o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. Novela nařízení také zohledňuje připomínky obce Dambořice a Ministerstva zemědělství a přejmenovává ji na evropsky významnou lokalitu Dambořický les. Další změnou je zrušení evropsky významné lokality Praha-Letňany z důvodu zániku předmětu ochrany.

Vláda novelizovala také nařízení vlády, kterým se stanoví přípustná míra veřejné podpory v regionech soudržnosti České republiky. Novela reaguje na rozhodnutí Evropské komise z 29. července 2021, kterým byla schválena nová mapa regionální podpory České republiky na období 2022–2027. Podle ní budou do podporovaných oblastí podle příslušného ustanovení Smlouvy o fungování Evropské unie spadat regiony NUTS II Severovýchod, Střední Morava a Moravskoslezsko se základní mírou veřejné podpory 30 procent a region NUTS II Severozápad se základní mírou veřejné podpory 40 procent. Oblasti NUTS II Střední Čechy, Jihozápad a Jihovýchod již budou způsobilé k podpoře pouze v rozmezí 15 až 25 procent, region NUTS II Praha není způsobilý k poskytnutí regionální podpory. Nová pravidla pro investiční pobídky začnou platit od 1. ledna 2022.

Kompletní výsledky jednání vlády naleznete na http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-jednani-vlady-15–listopadu-2021-192040/.