Vokoun: Letošní návrh kolektivní smlouvy je plný ustanovení, která velmi silně krátí dlouholeté nasmlouvané benefity

Horor, skepse, tragédie, zklamání, tak lidé hodnotí probíhající kolektivní vyjednávání u Českých drah poté, co si přečetli zpravodajství z jednání Podnikového výboru OSŽ při ČD, a. s., na webu OSŽ.

Článek, který věrně odráží průběh jednání, působí skutečně beznadějně: „Lidé by chtěli něco pozitivního, nebo vůbec něco konkrétního, hmatatelného, co se zatím dojednalo. Takhle je to jen samé tajnůstkářství, rojí se spekulace, mezi lidmi koluje návrh PKS zaměstnavatele, který rozhodně pozitivní není,“ vzkázal například Richard Cila, místopředseda ZO OSŽ Vysočina.

„Velmi rozumím úvodním slovům z článku,“ říká I. místopředseda OSŽ a předseda Podnikového výboru OSŽ při ČD, a. s., Vladislav Vokoun: „Letošní návrh kolektivní smlouvy předložený zaměstnavatelem je skutečně plný ustanovení, která velmi silně krátí dlouholeté nasmlouvané benefity a v zásadě neobsahuje žádnou garanci pokrytí rostoucí inflace. Pro úplnost ale uvádím, že v mírnější podobě je tomu tak každý rok.“

Běžně však podle Vladislava Vokouna platí, že se v průběhu kolektivního vyjednávání snaží obě strany dosáhnout přijatelného výsledku, který by zajistil všem zaměstnancům solidní jistoty a nebyl devastační pro podnik. „Osobně pořád věřím, že rovněž na konci tohoto vyjednávání dosáhneme shody. Musíme však být připraveni i na špatný výsledek a následnou společnou reakci ze strany odborových organizací. Tím vším se zabývalo poslední zasedání Podnikového výboru OSŽ při ČD.“

Jak Vladislav Vokoun dodává, kolektivní vyjednávání v tuto chvíli stále probíhá a dochází k změnám postojů, a tak není pro nikoho velkým přínosem zveřejňovat dílčí výsledky. „Kolektivní smlouva je hotová teprve tehdy, až je dohodnuto vše. Proto jsme zaměstnance prozatím informovali v obecné poloze. Samozřejmě vím, že mezi zaměstnanci koluje první návrh zaměstnavatele, tak už to prostě bývá. Předpokládám však, že zaměstnavatel vnímá odezvu od svých zaměstnanců a bude hledat rozumné, nikoliv silové řešení. Jako pozitivní fakt lze uvést, že stále ještě sedíme za jednacím stolem,“ uzavřel.

  • Zdroj: ODBOROVÉ SDRUŽENÍ ŽELEZNIČÁŘŮ