Vláda se zabývala přípravou státního rozpočtu na rok 2022, schválila i další kroky ve sporu s Polskem v souvislosti s těžbou v dole Turów

Tisková konference po jednání vlády, 7. června 2021.
Tisková konference po jednání vlády, 7. června 2021.
Česká republika by měla v roce 2022 hospodařit se schodkem ve výši 390 miliard korun, což je o 110 miliard méně, než kolik předpokládá letošní rozpočet. Předběžný návrh příjmů a výdajů rozpočtových kapitol schválila vláda Andreje Babiše na jednání v pondělí 7. června 2021.

Předběžný a střednědobého výhledu na léta 2023 a 2024 počítá s příjmy ve výši 1 485,7 návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2022 miliardy a výdaji ve výši 1 875,7 miliardy korun, tedy se schodkem 390 miliard korun. Pro roky 2023 a 2024 Ministerstvo financí předpokládá schodky ve výši 370, respektive 343 miliard korun. Návrh rozpočtu počítá například s posílením výdajů Ministerstva práce a sociálních věcí o 27,4 miliardy korun, především v souvislosti s navrženým zvýšením důchodů, s navýšením výdajů na obranu o 14,7 miliardy či s rekordními investicemi ve výši 189 miliard korun. Návrh zákona o státním rozpočtu, který bude vycházet z podrobných rozpočtů od jednotlivých správců kapitol, má místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová předložit vládě do 31. srpna. Další podrobnosti naleznete v tiskové zprávě Ministerstva financí.

Ministři se současně seznámili i s návrhem výdajů státního rozpočtu na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2022 se střednědobým výhledem na léta 2023 a 2024 a dlouhodobým výhledem do roku 2028. Výdaje na podporu vědy a výzkumu v roce 2022 navrhla Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace ve výši 39,35 miliardy korun. Pro rok 2023 to má být 40,42 miliardy a pro rok 2024 41,16 miliardy korun.

Vláda se zabývala také návrhem dalšího postupu proti Polsku ve věci porušení unijního práva při povolování rozšíření a prodloužení těžby v hnědouhelném dolu Turów. Na základě žádosti polské strany Česká republika souhlasí se sjednáním mezinárodní smlouvy na vládní úrovni. Smlouva má zaručit splnění požadavků České republiky souvisejících se zmírněním negativních vlivů těžební činnosti v dole Turów na území České republiky a zajistit financování realizace nezbytných opatření a úhrady kompenzací dosavadních i očekáváných nákladů České republiky ze strany Polska.

Zároveň ale, protože soudní instance Unie už rozhodla o předběžném opatření nařizujícím Polsku bezodkladně pozastavit těžební činnost v dole Turów do okamžiku vynesení konečného rozsudku v této věci a Polsko tento verdikt odmítlo respektovat, předloží vládní zmocněnec ČR pro zastupování ČR před Soudním dvorem EU ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí co nejdříve Soudnímu dvoru EU návrh na uložení penále za každý den pokračování těžební činnosti v rozporu s usnesením Soudního dvora EU o předběžném opatření.

Vláda také schválila bezúplatné poskytnutí dalších ochranných prostředků proti šíření nemoci covid zařízením pečujícím o děti vyžadující okamžitou pomoc. Stát těmto zařízením pošle ze zásob Správy státních hmotných rezerv mimo jiné 26 000 respirátorů typu FFP2, 4 000 roušek či 150 kusů ochranných štítů. Ty budou sloužit jak zaměstnancům, tak i klientům těchto zařízení. Více informací naleznete v tiskové zprávě Ministerstva práce a sociálních věcí.

Kabinet vyslovil rovněž souhlas s navýšením finančních prostředků na dotační program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým rezort financuje pořádání letních vzdělávacích kempů zaměřených na snižování negativních dopadů pandemie covid-19 na děti od 6 do 15 let. Na vypsanou výzvu se přihlásilo tolik zájemců z řad nestátních neziskových organizací, vysokých škol a školských zařízení, že původní alokace 100 milionů korun byla žadateli, kteří splnili formální kritéria pro udělení dotace, překročena o 159,83 milionu korun. Vláda dnes souhlasila s navýšením finančních prostředků z nespotřebovaných výdajů a úspor MŠMT tak, aby všechny tyto projekty mající za cíl přes léto nahradit dětem a studentům chybějící měsíce běžné školní docházky včetně sociálních vazeb mohly být realizovány.

Vláda projednala také tři žádosti o investiční pobídky. Žádostem společností ALFRA CHROM servis, která chce investovat 73 milionů korun do navýšení výroby lisovacích forem a jejich příslušenství v Bruntále, RECUTEH, jenž má v úmyslu za 148,06 milionu korun v Pardubicích rozšířit výrobu protiproudých výměníků, a Meopta – optika, která plánuje vynaložit 970,6 milionu korun na rozšíření výroby detekčních a zobrazovacích optických modulů v Přerově, kabinet vyhověl a poskytne jim úlevy ve formě slev na dani z příjmů.

Vláda projednala i několik změn v platných protiepidemických opatřeních Ministerstva zdravotnictví. S účinností od 8. června dojde mimo jiné k narovnání podmínek pro vstup do provozoven služeb a sportovních či kulturních institucí. Jejich návštěvníci se budou moci prokázat všemi možnými způsoby včetně samotestu provedeného přímo na místě. U kulturních a sportovních akcí se rovněž navyšují počty povolených diváků tak, že je povoleno 50 procent kapacity k sezení, maximálně 1 000 lidí uvnitř, respektive 2 000 venku, a pokud venkovní prostory mají vyšší kapacitu než 2 000 míst, tak pořadatelé mohou navýšit počet diváků až na 25 procent celkového počtu míst k sezení.

Zmírňují se také pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest, a to ve všech krajích s výjimkou Jihočeského, Libereckého a Zlínského. Od 8. června nebudou muset ochranné pomůcky používat žáci, studenti ani vyučující během sezení v lavicích či v posluchárnách. Stejná výjimka bude platit i pro zaměstnance na svých pracovištích, pokud na něm budou výhradně se svým spolupracovníkem. Pro celou republiku pak bude platit výjimka z používání ochrany dýchacích cest při zkouškách za podmínky, že zkoušený a zkoušející dodrží dvoumetrový odstup od ostatních osob.

Od úterý se také upravují podmínky pro návštěvy zdravotnických zařízení a zařízení sociální péče, když se prodlužuje interval platnosti PCR testu na sedm dnů a POC antigenního testu na 72 hodin a uznávat se bude i test provedený zaměstnavatelem či školou. Očkované osoby se také budou moci prokázat certifikáty a test bude možné podstoupit přímo na místě. K seznamu zemí, jejichž očkovací či testovací certifikáty se uznávají na základě bilaterálních dohod, se od 8. června přidá i Srbská republika.

Od 11. června Ministerstvo zdravotnictví upravuje termíny pro očkování druhou dávkou vakcín. U vakcíny COMIRNATY od firmy Pfizer /BioNTech na 38 až 42 dní od podání dávky první dávky, u vakcíny VAXZEVRIA od firmy AstraZeneca na 84 až 91 dní od podání dávky první dávky a u vakcíny MODERNA na 25 až 35 dní od podání dávky první dávky. Vláda také odsouhlasila zrušení povinného testování u všech typů zaměstnavatelů, a to od 1. července.

Kompletní výsledky jednání vlády naleznete na http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-jednani-vlady-7–cervna-2021-188963/.