Vláda souhlasila s dočasným odpuštěním DPH na respirátory, prodlouží i podporu pro potravináře

Tisková konference po jednání vlády, 1. února 2021.
Tisková konference po jednání vlády, 1. února 2021.
Prodejci budou moci zlevnit respirátory třídy FFP2 a vyšší. Vláda Andreje Babiše na jednání v pondělí 1. února 2021 uložila místopředsedkyni vlády a ministryni financí, aby vydala rozhodnutí, kterým tyto výrobky dočasně osvobodí od daně z přidané hodnoty. Odsouhlasila také prodloužení dotačního programu Ministerstva zemědělství Agricovid Potravinářství a schválila návrh zákona o ochraně oznamovatelů.

Generální pardon ministryně financí umožní prominutí daně z přidané hodnoty za dodání filtračních polomasek a respirátorů, které splňují parametry třídy ochrany minimálně FFP2, KN95 nebo N95 nebo mají stejnou či vyšší filtrační účinnost, a dalších typů respirátorů bez výdechového ventilu, pokud jsou výrobcem určeny jak k ochraně uživatele, tak jeho okolí a pokud se jedná současně o osobní ochranný prostředek kategorie III a zdravotnický prostředek rizikové třídy I podle příslušných předpisů Evropské unie.

Vláda si od tohoto kroku slibuje lepší finanční dostupnost těchto účinnějších ochranných prostředků dýchacích cest, což by mělo napomoci k jejich častějšímu používání, a tím ke snížení rizika nákazy nemocí covid-19 v populaci. Opatření, které již Ministerstvo financí zveřejnilo ve Finančním zpravodaji, má platit zatím dva měsíce.

Kabinet na návrh ministra zemědělství schválil realizaci druhé výzvy dotačního programu Agricovid Potravinářství. Jedná se o pokračování programu, který vláda schválila loni v listopadu, v navazujícím období od 1. prosince 2020 do 28. února 2021 Rámcové podmínky programu se nemění, dotační podpora zůstává zacílená do oblasti potravinářských a zemědělských podniků, jejichž produkce směřuje do oblasti veřejného stravování a nově i na trhy a tržnice, které jsou přijatými opatřeními významně omezeny. Podrobnosti naleznete v tiskové zprávě Ministerstva zemědělství.

Vláda v rámci projednávání covidové agendy vyslovila i souhlas s úpravou ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví, které se týká vstupu do České republiky. Od 5. února dojde ke změnám především v otázce povinného testování osob, které do České republiky přijíždějí v rámci povolených výjimek ze zákazu vstupu ze zemí s rizikovým výskytem nemoci covid-19. Osoby ze zemí se středním rizikem budou muset před vstupem do ČR doložit negativní výsledek antigenního nebo PCR testu, u zemí s vysokým či velmi vysokým rizikem, což bude nová kategorie zemí, budou muset ještě ve stanovené době po vstupu na české území podstoupit další PCR test, a to na vlastní náklady. Lidé z vysoce rizikových zemí budou muset před testem strávit minimálně pět dnů v karanténě. Výjimky z tohoto pravidla se nově rozšiřují o policisty vykonávající eskortní činnost nebo bezpečnostní doprovod letadel a o občany, kteří doloží, že v posledních 90 dnech prodělali nemoc covid-19.

Ministři a ministryně se v rámci běžného programu vrátili k projednávání návrhu nového zákona o ochraně oznamovatelů a souvisejícího změnového zákona. Nový zákon by měl posílit pozici oznamovatelů protiprávního jednání. Měl by těmto oznamovatelům zajistit ochranu před případným odvetným opatřením ze strany zaměstnavatele. Zavádí i povinnost pro povinné subjekty zavést pro nahlašování těchto případů vnitřní oznamovací systém a další náležitosti pro jeho řádné fungování. Více v tiskové zprávě Ministerstva spravedlnosti.

Kabinet se zabýval také harmonogramem a technickými způsoby provedení digitalizace služeb veřejné správy na období 2021–2025 a celkem třinácti kontrolními závěry Nejvyššího kontrolního úřadu. Vláda vzala na vědomí také návrh Akademického sněmu Akademie věd České republiky na jmenování prof. RNDr. Evy Zažímalové, CSc., předsedkyní Akademie věd České republiky, a to s účinností od 25. března 2021 na druhé čtyřleté funkční období.

Kompletní výsledky jednání vlády jsou k dispozici na http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-jednani-vlady-1-unora-2021-186378/.