Vláda zřídila funkci vládního zmocněnce pro rekonstrukci Ukrajiny, připravila i pravidla pro výstavbu úložiště jaderného odpadu

Tisková konference po jednání vlády, 11. ledna 2023.
Tisková konference po jednání vlády, 11. ledna 2023.
Koordinace státní i nestátní pomoci Ukrajině během válečného konfliktu, ale především při její poválečné obnově bude nejdůležitějším úkolem nového vládního zmocněnce pro rekonstrukci Ukrajiny. Tuto funkci zřídila vláda Petra Fialy na jednání ve středu 11. ledna 2023. Schválila také návrh nového zákona o řízeních souvisejících s hlubinným úložištěm radioaktivního odpadu a projednala také návrh na postupný přechod státních institucí na jednotnou doménu s jednotnou vizuální identitou.

Nový vládní zmocněnec pro rekonstrukci Ukrajiny bude koordinovat pomoc, kterou státní i nestátní subjekty Ukrajině poskytují a budou poskytovat v průběhu ruské agrese, ale i po jejím skončení. Česká republika má velký zájem pomoci zničené zemi s poválečnou obnovou, zaměřit se chce především na Dněpropetrovskou oblast. Zároveň bude Českou republiku zastupovat i na mezinárodních jednáních, která se ve věci podpory a obnovy Ukrajiny povedou. Bude také předsedat české části stálé pracovní skupiny pro rekonstrukci Ukrajiny, která bude zřízena v rámci česko-ukrajinské Mezivládní komise pro hospodářskou, průmyslovou a vědeckotechnickou spolupráci.

Vláda do funkce zmocněnce na návrh ministra zahraničních věcí jmenovala Tomáše Kopečného, který dosud působil ve funkci náměstka ministryně obrany a intenzivně se angažoval v dosavadních aktivitách České republiky na podporu Ukrajiny.

Vláda se zabývala také problematikou výstavby nového hlubinného úložiště radioaktivního odpadu. V návaznosti na požadavek vyplývající z novely atomového zákona předloží do Parlamentu návrh nového zákona o řízeních souvisejících s hlubinným úložištěm radioaktivního odpadu. Nový zákon řeší problematiku zapojení obecních a krajských samospráv a také občanů v lokalitách, kde má být nové úložiště vybudováno a provozováno. Cílem je ošetřit zapojení dotčených obcí a jejich občanů v souvisejících správních řízeních, a posílit tak legitimitu výběru lokality, kde bude nové úložiště vybudováno. Podle návrhu má o hlavním a záložním umístění hlubinného úložiště rozhodnout vláda a toto rozhodnutí si nechat schválit oběma komorami Parlamentu. Více v tiskové zprávě Ministerstva průmyslu a obchodu.

Kabinet projednal také návrh místopředsedy vlády pro digitalizaci a ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše na převedení domén ústředních orgánů státní správy České republiky na jednotnou doménu *.gov.cz a záměr vytvořit jednotnou vizuální identitu státních orgánů a institucí. Vytvořením jednotné vizuální identity na jednotné doméně by se mimo jiné zvýšila uživatelská přívětivost, přehlednost i kybernetická bezpečnost a zlepšila se i úroveň propagace České republiky v zahraničí a důvěryhodnost státních webů. Zároveň by stát ušetřil na výdajích za jejich provoz a správu. Více v tiskové zprávě vicepremiéra pro digitalizaci.

Vláda také uložila ministrovi financí, aby prodloužil platnost mimořádných daňových opatření pro občany a firmy, které se rozhodly podpořit bojující Ukrajinu dobročinnou aktivitou. Možnost odečíst si toto bezúplatné plnění od základu daně platila pro rok 2022, vláda chce dát dárcům i příjemcům darů možnost daňových úlev v pro letošní rok.

Kabinet také vyčlenil pro letošní rok až 6,96 miliardy korun pro kraje, které zajišťují dočasné nouzové přístřeší či nouzové ubytování válečným uprchlíkům z Ukrajiny. Peníze budou prostřednictvím Rezervy na řešení krizových situací, jejich předcházení a odstraňovaní jejich následků podle zákona č. 240/2000 Sb. vypláceny na kompenzace, které byly rozhodnutím vlády od 1. listopadu 2022 navýšeny z 200 korun na 300 korun a z 250 korun na 350 korun podle typu ubytování na osobu a den. V loňském roce na těchto refundacích stát krajům vyplatil 2,464 miliardy korun.

Vláda projednala a schválila také návrh změn Legislativních pravidel vlády, Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace (RIA) a Jednacího řádu vlády. Změny se týkají především rozšíření analýzy posuzovaných dopadů návrhů věcného záměru a návrhů právních předpisů na rodinu (FIA – Family Impact Assessment), územních dopadů a dopadů na územní samosprávné celky (TIA – Territorial Impact Assessment) a na tzv. digitální ekonomiku (DIA – Digital Impact Assessment). V případě hodnocení RIA se například doplňují povinnosti zhodnocovat soulad návrhů se zásadami tvorby digitálně přívětivé legislativy.

Kompletní výsledky jednání vlády naleznete na https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-jednani-vlady-11–ledna-2023-202214/.