Vicepremiér pro digitalizaci Ivan Bartoš předložil vládě jednotnou podobu státních webů. „Dlužíme občanům stát, který působí přehledně a bezpečně“

Vicepremiér pro digitalizaci Ivan Bartoš na tiskové konferenci po konci jednání, 11. ledna 2023.
Vicepremiér pro digitalizaci Ivan Bartoš na tiskové konferenci po konci jednání, 11. ledna 2023.
Vláda dnes schválila návrh místopředsedy vlády pro digitalizaci Ivana Bartoše týkající se migrace ústředních orgánů státní správy na jednotnou doménu gov.cz a záměr jednotné podobu webů státních správy. Materiál prošel meziresortním řízením a byl předložen bez rozporů. Klíčovou výhodou jednotné domény je vysoká kybernetická bezpečnost a právní jistota všude tam, kde s občanem komunikuje stát.

Celkově se jedná už o třetí pokus o vytvoření a zavedení jednotné státní domény gov.cz za posledních 20 let. Současný neuspokojivý stav mimo jiné znamená, že názvy domén ministerstev a dalších ústředních orgánů byla tvořena nekoordinovaně a výsledkem je velký rozptyl mezi jejich podobami. Vedle standardních zkratek jako mmr.cz či mpsv.cz existují i nestandardní podoby, jako army.cz pro Ministerstvo obrany či eagri.cz pro Ministerstvo zemědělství. 
 
I když lze webové stránky ministerstev na internetu dohledat, dosud se občan nemohl spolehnout, že se za každých okolností nachází na oficiálních stránkách úřadu. Toho loni podzim zneužili podvodníci, kteří se pokusili o tzv. phishing skrze falešné stránky Ministerstva práce a sociálních věcí. Stránky věrohodně kopírující vizuální podobu webu ministerstva byly spuštěny na doménách mpsv-cz.cz či mpsv-post.online a mohly nepozorného občana snadno zmást. Plošné zavedení domény gov.cz podobné podvody vyloučí. 

Jednotná doména pro státní weby zvyšuje důvěryhodnost a přívětivost i pro zahraniční partnery České republiky. Doména gov. je už nyní využívaná v řadě evropských států – Velké Británii, Chorvatsku, Belgii, Estonsku nebo Polsku. Návrh předpokládá přechod na státní doménu pro weby ministerstev. Zároveň počítá s tím, že staré domény zůstanou po určitou dobu funkční a na domény pod gov.cz budou přesměrovávat. 

Součástí předkládaného záměru jsou plány i pro jednotný státní vizuál. V tomto směru už byl proveden první krok zavedením grafického manuálu pro weby státních úřadů designsystem.gov.cz (podle zákona z roku 2020). Jednotný manuál je ale v praxi využíván jen málo a jednotlivá ministerstva ho díky žádostem o výjimku obcházejí. Kabinet vicepremiéra pro digitalizaci a nová Digitální a informační agentura (DIA) “designsystem” aktualizuje, doplní a rozšíří tak možnosti jeho využití. Své weby by podle něj měly kromě ministerstev upravit i úřady typu NÚKIB, NSA, ÚOOÚ, ÚOHS…

Ve stadiu analýzy je pak záměr jednotné vizuální identity státu. Vicepremiér pro digitalizaci si v návrhu ukládá analýzu zpracovat a předložit vládě do 9 měsíců. Plánovaná pravidla pro jednotný vizuál neznamenají ztrátu identity jednotlivých úřadů, ale dají jim sjednocující rámec. Do analýzy a dalšího rozvoje budou zapojeny pracovní skupiny ze všech resortů, Národní marketingový tým i Komise pro jednotnou prezentaci České republiky v zahraničí. Náklady projektu pro státní vizuál budou hrazeny převážně z Národního plánu obnovy.