Vládní zmocněnkyně Lucie Fuková oslavila Mezinárodní den Romů na Hradě. S prezidentem Pavlem a romskými studenty

Prezidentský pár se na Pražském hradě setkal s vládní zmocněnkyní pro záležitosti romské menšiny a romskými studenty a studentkami, 13. dubna 2023.
Prezidentský pár se na Pražském hradě setkal s vládní zmocněnkyní pro záležitosti romské menšiny a romskými studenty a studentkami, 13. dubna 2023.
Prezident Petr Pavel a jeho žena Eva Pavlová se na Pražském hradě setkali s vládní zmocněnkyní pro záležitosti romské menšiny Lucií Fukovou a romskými studenty a studentkami. Společně oslavili Mezinárodní den Romů (8. dubna). Vládní zmocněnkyně pohovořila o historii romské emancipace a důležitosti vzdělávání, prezident Pavel zdůraznil potřebu bořit předsudky a studenti představili své příběhy. Na Hradě také poprvé zazněla romská hymna.

„Společná oslava Mezinárodního dne Romů na Pražském hradě byla prostorem k připomenutí si smyslu oslav těchto dnů, ale také potvrzením, že kvalitní vzdělání je nejzásadnějším prostředkem, jak pomoci uspět dětem všech sociálních i etnických skupin ve společnosti. Představení romských studentů panu prezidentovi považuji za důkaz toho, že cesta za lepším vzděláváním může přinášet změny v celé společnosti,” řekla Lucie Fuková, vládní zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny.

„Za jedno z největších nebezpečí dnešní doby, a zdaleka se netýká jenom Romů, považuji předsudky. Ty vychází mnohdy z nedostatku informací, z dlouhodobých stereotypů a nedostatku vůle navzájem si naslouchat a pochopit argumenty toho druhého. Myslím, že je důležité ukazovat dobré příklady, a to nejenom směrem do komunity vaší, ale především do komunity většinové, která často ještě těmi předsudky trpí. Vy jste příkladem toho, že z tohoto kruhu předsudků se dá vystoupit, že je možné se na věci dívat úplně jinak a že je na čem pracovat,” řekl prezident Pavel studentům v úvodu setkání.

S prezidentským párem se setkali studenti středních a vysokých škol z různých oborů, od zdravotnictví přes pedagogiku až po psychologii.

„Velmi mě těší, že se mi společně s mým dlouholetým kamarádem Richardem Samkem podařilo ideu této události převést v realitu,“ říká vládní zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny Lucie Fuková. Její nabitou agendou je v tuto chvíli především nastavení základních mantinelů fungování jejího nového úřadu, přesto přípravu a organizaci setkání s prezidentským párem považovala za naprosto zásadní – a to i v kontextu symboliky akce.

„Jsem nesmírně vděčná za to, že pan prezident a jeho kancelář se k nápadu postavili pozitivně a jednání spojená s organizací akce se nesla v přátelském a profesionálním duchu. Jsem hrdá na to, že jsem mohla být se studenty, Richardem a dalšími na Pražském hradě v tak skvělé společnosti v den, který je pro nás tak významný. Ráda bych poděkovala mému týmu, dále pak Štefanu Balogovi z Romea, Simoně Wachsbergerové z Nadačního fondu Verda, Kumaru Vishwanathanu ze Vzájemného soužití a Nadaci Albatros za pomoc s výběrem studentů,“ dodává vládní zmocněnkyně Lucie Fuková.

Vládní zmocněnkyně věří, že se setkáním na Hradě podařilo posunout vnímání romské menšiny správným směrem a také dát prostor ke zviditelnění nadaných a úspěšných studentů a studentek – nejen těch přítomných. „Jste naděje, že se věci mění k lepšímu, zůstaňte silní,“ vzkazuje Lucie Fuková studentům.