Vnímáme TA ČR jako nástroj pro podporu VaV ve firmách

Zástupci Svazu průmyslu a dopravy ČR a Technologické agentury ČR se dohodli na prohloubení spolupráce. Více chce Svaz průmyslu spolupracovat i s celým Týmem Česko, kam TA ČR patří, a který podporuje české firmy v rozvoji podnikání a v expanzi na zahraničí trhy.

Svaz průmyslu a dopravy ČR má velký zájem na tom, aby programy na podporu výzkumu a inovací ve firmách spravované Technologickou agenturou ČR (TA ČR) pomáhaly zvyšovat konkurenceschopnost českých firem. „Proto jsme se dohodli, že Svaz průmyslu pomůže TA ČR v nynějším procesu transformace, aby se zefektivnily a zrychlily všechny procesy spojené s podporu firemního výzkumu a inovací,“ říká Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Svaz průmyslu bude ještě více vnášet do pracovních skupin při TA ČR informace a návrhy z podnikatelského prostředí a z jednání s jinými rezorty a poskytovateli podpory. Intenzivněji se bude také zapojovat do diskusí mezi TA ČR a ministerstvem průmyslu a obchodu, jejichž spolupráce je pro podporu firem klíčová.

„Hlavním posláním Technologické agentury je efektivně a smysluplně podporovat, prostřednictvím finančních prostředků přidělených Vládou ČR ze státního rozpočtu, aplikovaný výzkum a inovace. V letošním roce očekáváme mnoho náročné práce. Zejména důležitá bude administrace programů ministerstev, které jsme nově převzali, a další programy. O to více si vážíme podpory Svazu průmyslu a dopravy a jeho spolupráce při nastavování správných podmínek státní podpory výzkumu a inovací,“ uvedl Petr Konvalinka, předseda TA ČR.

„TA ČR musí být vnímána jako instituce, která efektivně podporuje výzkum a inovace ve firmách. Chceme pomoci tomu, aby se TA ČR vyvinul v instituci, která bude tato očekávání naplňovat,“ dodává Eduard Palíšek, člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Svaz průmyslu má s Technologickou agenturou ČR podepsané od roku 2014 Memorandum o spolupráci. Na něj navazuje Akční plán spolupráce, který je pravidelně aktualizován a obsahuje konkrétní témata. Mezi ně patří zejména společná diskuse nad přípravou, resp. změnou programů a výzev relevantních pro podniky, prosazování dostatečného objemu podpory výzkum, vývoje a inovací cílené na podniky, resp. pro potřeby podniků. Dále je to společná účast v expertních a poradních týmech či získávání informací o potřebách podniků v oblasti podpory výzkumu, vývoje a inovací. Svaz má také zástupce ve výzkumné a kontrolní radě TA ČR.

Tereza Řezníčková
kategorie Tiskové zprávy