Podnikatelská mise do Peru a Kolumbie

Pracovní návštěva pana místopředsedy vlády a ministra životního prostředí Richarda Brabce bude v oblasti ekonomické spolupráce zaměřena na podporu ekonomické diplomacie v perspektivních sektorech pro vzájemnou spolupráci.

Za perspektivní v obou zemích považujeme zejména následující obory, případně s nimi související služby:

 • environmentální technologie – v energetice (solární, zpracovávající biomasu, větrné, malé vodní elektrárny)
 • čištění vod s využitím obnovitelných zdrojů, čištění a úprava vod, hospodaření s vodou
 • oběhové a odpadové hospodářství (třídírny a spalovny odpadů, recyklace a další stroje, vybavení a technologie)
 • budování přenosových soustav
 • technologie pro těžební a ropný průmysl (s důrazem na tzv. „čisté technologie“)
 • dekontaminace
 • prevence přírodních katastrof
 • geomorfologická analýza terénu
 • IT a komunikační služby zaměřující se na optimalizaci a efektivní využívání stávajících a hledání nových zdrojů, snižování spotřeby energií, eliminaci zátěží životního prostředí, technologie „smart cities“
 • další návazné či doplňkové služby či technologie

RÁMCOVÝ PROGRAM

 • 7. 4.  Odlet z Prahy do Limy (je možné, že odlet bude ve večerních hodinách předešlého dne 6.4. – bude upřesněno)
 • 7. – 9. 4. Program v Peru – Lima (podnikatelské fórum a B2B a B2G za účasti pana vicepremiéra, recepce, další program – bude upřesněno), Dolní Amazonie (region Madre de Dios* – setkání s místními autoritami a prohlídka oblasti)
 • 9. – 12. 4. Program v Kolumbii – Bogotá (podnikatelské fórum a B2B, recepce – bude upřesněno), Medellín – kolumbijské centrum inovací, které bylo nedávno v Davosu vyhlášeno světovým centrem průmyslu 4.0 (podnikatelské fórum a B2B, návštěva významné společnosti a střediska inovací), dále bude upřesněno
 • 13. 4. Přílet do Prahy (bude upřesněno)

Dovolujeme si účastníky upozornit, že program podnikatelské mise bude intenzivní a náročnější než obvykle.

Na přípravě programu intenzivně spolupracujeme s Ministerstvem životního prostředí ČR, Velvyslanectvím ČR v Limě a v Bogotě, s našimi peruánskými a kolumbijskými partnery, se Smíšenou obchodní komorou Česko–tichomořská aliance a s dalšími institucemi a organizacemi. Program bude postupně upřesňován, přihlášené účastníky budeme průběžně informovat.

Poplatek za účast činí 39 500 Kč na osobu (pro členy Svazu průmyslu a dopravy ČR 37 600 Kč) a zahrnuje: kvalitní ubytování v jednolůžkových pokojích, místní přepravu autobusem, účast na seminářích, fórech a společných akcích, zápis v prezentačním katalogu účastníků ve španělštině a náklady spojené s přípravou cesty a službami pracovníka Svazu průmyslu a dopravy ČR během cesty. Část nákladů bude hrazena z programů na podporu ekonomické diplomacie PROPED. Před cestou obdržíte zálohovou fakturu na účastnický poplatek. Vyúčtování bude provedeno po návratu daňovým dokladem, po závěrečné kalkulaci všech nákladů spojených s cestou. Nepředpokládáme však cenu vyšší, než je uvedená zálohová platba.

Dopravu do Kolumbie a Peru poskytuje bezplatně Ministerstvo životního prostředí ČR vládním speciálem. 

Pro přihlášení na misi je potřeba:

 • Zaslat podepsanou a naskenovanou přihlášku na adresu pserakova@spcr.cz
 • Vyplnit on-line registrační formulář s profilem firmy pod tímto odkazem: https://registrace.spcr.cz/?eventId=698&controller=event&task=individualRegister
 • Do katalogu podnikatelské mise, který budeme připravovat ve španělštině, prosíme o elektronické zaslání kvalitní fotografie účastníka v pasovém/vízovém formátu spolu s přihláškou
 • Pro společné představení Vaší společnosti na podnikatelských fórech zaslat vyplněný vzorový snímek prezentace (ve španělštině)
 • Uzávěrka přihlášek na misi – vzhledem k očekávanému velkému zájmu o účast a v zájmu kvalitní přípravy programu prosíme o Vaši registraci co nejdříve, nejpozději však do 4. března 2019 (do konce dne).

Poznámka: Elektronický formulář, prosíme, vyplňte pečlivě, slouží jako zdrojový materiál pro vyhledání partnerů v Kolumbii a v Peru a jako profil firmy, který bude použit i do katalogu firem. Katalog obdržíte na začátku programu mise (cca 3 ks). Dovolujeme si upozornit, že pokud počet zájemců o účast přesáhne kapacitu míst ve vládním speciálu, vyhrazuje si organizátor právo upřednostnit ty společnosti, které mají v cílových zemích rozpracované projekty v pokročilejším stádiu, a členské subjekty SP ČR.

Kontaktní osoba pro zajištění mise: Ing. Petra Šeráková, tel.: +420 225 279 404, ev. +420 731 411 179, e-mail: pserakova@spcr.cz

* Oblast neslavně proslulá vysokým stupněm environmentálních problémů: nelegální těžba zlata, masivní kácení lesů, pašování rostlinných druhů, znečištění vod, neregulované odpadové hospodářství, vysoká kriminalita apod. Region patří mezi absolutní priority peruánské vlády v oblasti životního prostředí, je označován hlavním městem biodiverzity v Peru. Návštěva na vysoké úrovni vyšle jasný signál Peru o podpoře ČR v jeho úsilí o ochranu životního prostředí. Pro české podnikatele jsou zde zajímavé příležitosti zejména v odvětví čištění vod, zpracování odpadu, sanace území po ilegální těžbě, zalesňování aj.

Šeráková Petra
kategorie Podnikatelské mise a semináře