Vychází nová Statistická ročenka

Český statistický úřad vydal Statistickou ročenku České republiky 2022, přinášející údaje o stavu a vývoji nejdůležitějších oblastí hospodářského, sociálního a kulturního života země. Od vzniku samostatného státu v roce 1993 jde již o 30. svazek této edice. Publikace vychází v uživatelsky přívětivějším, větším formátu, obsahuje i nové grafické prvky a zvýšila se její barevnost.

Letošní vydání ročenky přináší komplexní pohled na rok 2021, který byl, podobně jako rok předchozí, ovlivněn pandemií onemocnění covid-19. Uskutečnila se v něm také významná a výjimečná statistická událost, kterou bylo sčítání lidu, domů a bytů, jež u nás v moderní podobě probíhá v pravidelných cyklech již od roku 1869,“ říká předseda Českého statistického úřadu Marek Rojíček.

K 31. 12. 2021 měla Česká republika 10 516 707 obyvatel, 86 měst s více než 15 000 obyvateli, hlavní město Praha mělo 1 275 406 obyvatel. Celorepubliková bilance přirozené měny byla záporná, zemřelo o 28,1 tisíce více osob, než kolik se živě narodilo dětí. Jednalo se tak o nejhlubší přirozený úbytek v historii Česka od roku 1918. Počet zemřelých byl nejvyšší od konce druhé světové války, přičemž v porovnání s průměrem let 2015–2019 byl vyšší o čtvrtinu. Zahraniční stěhování zaznamenalo kladný výsledek ve výši 50,0 tis. osob, nejvyšší od roku 2009.

Z ekonomického pohledu pokračoval v roce 2021 proces zotavování hospodářství po pandemickém propadu a hrubý domácí produkt vzrostl o 3,5 %. Po odeznění restrikcí v oblasti obchodu a služeb se však projevily problémy s nedostatkem součástek, které zejména ve druhé polovině roku brzdily průmysl, především pak výrobu motorových vozidel. Ostatním odvětvím průmyslu se ale většinou dařilo a příznivě se vyvíjela i většina služeb. Ve druhém pololetí zintenzivnil v celé ekonomice cenový růst. Celková bilance zahraničního obchodu se zbožím za rok 2021 skončila schodkem 9,0 miliardy Kč ve srovnání s přebytkem 179,9 miliardy Kč v roce 2020. Za dovoz ropy a zemního plynu byla v roce 2021 vynaložena přibližně dvojnásobně vyšší částka oproti roku 2020, a to zejména v důsledku růstu cen na světových trzích.

Jako každý rok přináší Statistická ročenka i některé novinky, letos zejména 9 tabulek se základními výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2021. Dozvíte se z nich, že v rozhodný okamžik sčítání žilo v Česku 10 524 167 obyvatel, o 87,6 tisíce více než v roce 2011. Populace od roku 2011 zestárla v průměru o 1,7 roku, počet dětí se zvýšil o 13,6 %, seniorů však přibylo téměř o třetinu (o 30,6 %).