Kolektivní smlouva vyššího stupně pro rok 2023 s Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů podepsána!

Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR (OSPZV-ASO ČR) dne 28. listopadu 2022 podepsal Kolektivní smlouvu vyššího stupně na rok 2023 s Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů. Plné znění kolektivní smlouvy bude posléze zveřejněno na webových stránkách OSPZV-ASO ČR.

Středobodem této kolektivní smlouvy, jenž byl předmětem dlouhého a složitého vyjednávání, je procentuální zvýšení mezd, a to ve srovnání s rokem 2022. V závěru jednání bylo dosaženo jejich růstu v průměru o 10,04 %. Toto zvýšení mezd, tedy v době, kdy česká ekonomika prožívá složité období, považuje předseda Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR Bohumír Dufek za velký úspěch.

V tomto týdnu by mělo proběhnout také jednání Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR s vedením Zemědělského svazu ČR o podpisu Kolektivní smlouvy vyššího stupně pro rok 2023. Očekáváme, že i tato kolektivní smlouva, po projednání všech navržených bodů smlouvy a dosažení vzájemné shody nad jejím zněmím, bude rovněž podepsána.