Vyhlášení 6. ročníku soutěže PROFESIONÁL BOZP

Při příležitosti Evropského týdne bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vyhlásil Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí další, v pořadí již 6. ročník soutěže PROFESIONÁL BOZP.
 
Soutěž PROFESIONÁL BOZP je národní soutěží jednotlivců, jejímž smyslem je ocenit individuální přínosy osob, které napomáhají prosazování kultury bezpečnosti práce, zvyšují úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v konkrétním podniku či podnicích, napomáhají ke zlepšování postojů a přístupů jednotlivců, managementů firem i celé veřejnosti k otázkám BOZP, ke zvyšování celkové kultury a efektivity práce a podpoře dobrovolného a spontánního přístupu k řešení problémů BOZP v podniku.
 
Soutěž má za cíl podpořit aktivní přístup k provádění úkolů v prevenci rizik, na něž bývá pohlíženo s určitým despektem, zpopularizovat tuto pracovní činnost, zvýšit prestiž osob, které úkoly v prevenci rizik plní, a podpořit jejich oprávněnou hrdost na dosažené úspěchy.
Soutěž je obdobně jako v předchozích ročnících vyhlašována pro osoby odborně způsobilé plnící úkoly v prevenci rizik u podnikajících subjektů provozujících svoji činnost na celém území České republiky. Ty mohou soutěžit ve dvou soutěžních kategoriích jako:
 
– fyzické osoby provádějící úkoly v prevenci rizik v pracovněprávním vztahu,
– osoby samostatně výdělečně činné provádějící úkoly v prevenci rizik jako službu mimo pracovněprávní vztahy.
 
Uzávěrka soutěže proběhne 31. srpna 2021. Slavnostní předání ocenění vítězům 6. ročníku národní soutěže PROFESIONÁL BOZP se uskuteční na podzim 2021.
 
Informace k soutěži, propozice i soutěžní formulář jsou dostupné na webové stránce VÚBP – www.vubp.cz/profesional-bozp.
 
  • Zdroj: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.