Zdraví zaměstnanci jsou klíčoví pro fungující ekonomiku

Zhoršující se epidemiologická situace vyžaduje od nás všech ještě vyšší úsilí, abychom účinně bránili šíření nemoci Covid-19. Firmy dělají maximum pro bezpečnost a ochranu svých lidí. Udržení provozu, byť ve velmi složitých podmínkách, je společným zájmem zaměstnavatelů i zaměstnanců. Proto jsme vydali s Českomoravskou konfederací odborových svazů společné prohlášení, kde jsme se přihlásili k odpovědnosti firem za zajištění bezpečného pracovního prostředí.

Svaz průmyslu a dopravy vydal už na jaře Manuál pro zavádění doporučených hygienických opatření ve firmách, který je stále platný.

Současně s manuálem Svaz průmyslu také připravil sebehodnotící dotazník, který firmám pomůže vytipovat místa, kde by bylo vhodné hygienická opatření ještě posílit.

Gbelec Ondřej
kategorie Tiskové zprávy