Vyhlášení stávkové pohotovosti ve firmě ARGO-HYTOS

Odborová organizace OS KOVO HYTOS vyhlásila ve firmě, kde působí, od 1. dubna 2022 stávkovou pohotovost na dobu neurčitou. Důvodem je neplnění kolektivní smlouvy ze strany zaměstnavatele. Odbory rozporují hlavně navyšování mzdy o inflaci a obsazování míst bez výběrového řízení.

Na svém jednání na konci března projednal Výbor ZO OS KOVO připomínky, které zaslal vedení společnosti ohledně neplnění kolektivní smlouvy a také ohledně návrhu změn do kolektivní smlouvy pro tento rok. Vzhledem k tomu, že odpověď vedení společnosti odbory neuspokojila, hlasovalo se o vyhlášení stávkové pohotovosti: „Výbor ZO se jednohlasně vyslovil pro vyhlášení stávkové pohotovosti pokud se s vedením společnosti na společné schůzce nedohodne na nějakém rozumném vyřešení výše uvedených bodů,“ uvedl předseda ZO OS KOVO Radek Holubec a dodal: „Stanovisko vedení firmy k otázce obsazování pracovních pozic bylo, že firma svým rozhodnutím nic neporušuje, že si může pracovní místa obsazovat kým chce. Odbory toto považují za porušení sociálního smíru. K návrhu na kompenzaci mzdy kvůli inflaci se vedení vyjádřilo, že si uvědomuje její růst, ale otázku navýšení mezd chce řešit nejdříve v druhé polovině roku 2022. Dále bylo odborům sděleno, že se nejedná o legitimní kolektivní vyjednávání, což odbory rozporují. Obě strany si tedy vymění v nejbližší době právní stanoviska k výše uvedenému.“ Odbory následně předali vedení společnosti dopis o vyhlášení stávkové pohotovosti a vyhlásily od 1. 4. 2022 stávkovou pohotovost na dobu neurčitou.

Vedení OS KOVO jednání odborů v ARGO-HYTOS podporuje: „Zaměstnavatel si musí uvědomit, že porušení kolektivní smlouvy nepřispívá k sociálnímu smíru. Odborům v ARGO-HYTOS hodláme poskytnout veškerou pomoc a součinnost,“ prohlásil místopředseda OS KOVO Tomáš Valášek.

Společnost ARGO-HYTOS sídlí ve Vrchlabí a zabývá se výrobou hydraulické řídící a regulační techniky. Společnost má zahraničního vlastníka, v roce 1993 převzala dnešní skupina ARGO-HYTOS společně se svým tehdejším partnerem Ulbrich GmbH většinu akciových podílů společnosti Hytos a.s. V roce 2008 se díky investici 8 milionů EUR investovalo do rozšíření výrobní plochy na dvojnásobek plochy původní, do renovace staré výrobní haly a do stavby nového skladového prostoru s vysokými regály. Dalších 10 milionů EUR se investovalo do nového strojního zařízení a nové montážní linky.

  • Zdroj: OS KOVO