Dohodu o toku dat mezi EU a USA je potřeba dořešit co nejdříve

Data jsou stejně strategická surovina jako ropa nebo zemní plyn. Na rozdíl od těchto přírodních zdrojů ale jejich objem exponenciálně stoupá. Právě proto je klíčové, aby Evropská unie co nejdříve dořešila finální podobu nové dohody, za jakých podmínek přenášet data zejména do Spojených států amerických.

Svaz průmyslu vítá principiální dohodu o novém rámci pro transatlantické datové toky, kterou EU a USA oznámily 25. března. Je to důležitý krok správným směrem, ale je potřeba, aby obě strany dospěly k její jasné podobě co nejdříve. Svaz se proto připojil ke globální iniciativě průmyslu 30 odborných organizací.

ODKLÁDÁNÍ DOHODY MŮŽE MÍT DOPAD NA EVROPSKÝ BYZNYS

Podle Rady Evropské unie se do Spojených států vyváží více zboží z EU, než do kterékoli jiné země, přičemž v roce 2020 se do Spojených států vyvezlo zboží vyrobené v EU v hodnotě 556 miliard EUR. Obchodní vztahy mezi EU a USA podporují 8 milionů pracovních míst a představují 42 % světového obchodu. Přeshraniční obchod mezi EU a USA v oblasti digitálních služeb – jako jsou telekomunikace a obchodní služby – vzrostl od roku 2006 o 100 %, tedy dvakrát rychleji než obchod se zbožím mezi EU a USA.

Ztráta byť jen zlomku tohoto hospodářského potenciálu znamená významný dopad na podniky, pracovníky, spotřebitele a občany EU. Organizace Digital Europe vypočítala, že pokud by mechanismy pro přenos dat byly z velké části v praxi pro byznys nepoužitelné, může EU ztratit až:

  • 1,3 bilionu EUR v kumulativním ekonomickém růstu do roku 2030,
  • 116 miliard EUR ročně na vývozu,
  • 1,3 milionu pracovních míst.

Válka v Evropě nám ukázala, jak je důležitá spolupráce s našimi nejbližšími spojenci, kteří sdílejí stejné hodnoty, při řešení našich společných současných i budoucích výzev, jako jsou právě Spojené státy. Proto Svaz průmyslu považuje společnou iniciativu BSA za velmi důležitou a jasně ukazuje, proč je potřeba mít dohodu co nejdříve.

Celé stanovisko 30 oborových organizací ZDE.

SVAZ PRŮMYSLU DLOUHODOBĚ PODPORUJE DOHODU PRO PŘENOS DAT MEZI EU A USA

SP ČR v minulém roce uspořádal na téma přenosu dat několik odborných kulatých stolů. Téma zdůraznil také na historicky prvním společném setkání ministerských delegací zemí digitálně vyspělých zemí EU (D9+) se zástupci klíčových podnikatelských a průmyslových sdružení z těchto států (B9+) v Praze, které se uskutečnilo na konci března.
kategorie Z hospodářské politiky