Vyjádření SP ČR k elektronickému systému PES

Svaz znovu oceňuje myšlenku, která stojí za iniciativou HK ČR k zavedení právního elektronického systému pro podnikatele (PES). Chápe snahu pomoci podnikatelům, aby se mohli lépe orientovat v nepřehledné „džungli“ právních povinností a na jednom místě nalezli přehled všech těch povinností z právních předpisů, které se jich týkají. Sám za kvalitní podnikatelské prostředí dlouhodobě bojuje a na přebujelou administrativu upozorňuje. 

Svaz však opakovaně upozorňoval, že navrhovaná právní úprava, která je obsahem zamítnutého senátního tisku 200 (v PSP ST 1089), by nezaručila právní jistotu. Naopak hrozilo, že přinese celou řadu nejasností a v konečném důsledku by byla pro firmy nevýhodná a nespolehlivá. Svaz podporuje urychlenou realizaci vládního projektu e-sbírka, kterým chce sama vláda usnadnit orientaci v legislativě, a to zdarma a plošně všem.

Lenka Dudková
kategorie Tiskové zprávy