Vyjádření státní tajemnice pro EU ke schválení Národního plánu obnovy ČR

Národní plán obnovy by nebyl schválen, kdyby Evropská komise došla k závěru, že ho v České republice ohrožuje střet zájmu. Schválen byl a posvětila to dnes i návštěva Ursuly von der Leyenové v Praze.

Navzdory hlasům, co se již ozývají v mediálním prostoru, nutno zdůraznit, že kapitola plánu obnovy věnující se kontrole a auditu není vázána na konkrétní osobu, či případ. Jedná se o horizontální, průřezové nastavení požadavků na systém implementace, kontroly a auditu, který však nijak nevybočuje z existujícího právního rámce.

Plán obnovy je založen na dosahování výsledků. Obsahuje proto řadu milníků a cílů pro všechny oblasti plánu, včetně těch směřujících na průběh implementace a kontroly provádění plánu. V tomto směru není nikterak výjimečný, jedná se o požadavky, které jsou vlastní konstrukci plánů obnovy.

To však neznamená, že do schválení těchto milníků a cílů projekty stojí – naopak, systém je založen na předfinancování státním rozpočtem a následné refundaci po dosažení relevantních cílů.  Tyto milníky a cíle se vztahují ke každé kapitole obsažené v NPO, jsou základním stavebním kamenem plánů všech členských států a právě jejich konstrukci byl věnován značný čas při výstavbě NPO.

S Evropskou komisí jsme během přípravných prací diskutovali kapitolu k implementaci a kontrole tak, jako jakoukoliv jinou. Hledali jsme ideální konstrukci systému implementace, reflektovanou ve zvolených milnících, která zajistí hladký průběh implementace při zajištění dodržení všech standardů a požadavků legislativy ČR a EU. Bavili jsme se například o tom, jak co nejefektivněji sbírat relevantní data. Jak nastavit informační systémy, aby bylo jednoduše sledovatelné. Ale i o tom, jak implementace probíhá. Jak by měla probíhat spolupráce mezi implementační jednotkou plánu a jednotlivými resorty, aby byl průběh implementace co nejjednodušší.

Milníky v této oblasti tak představují fakticky checklist – sérii požadavků na systém kontroly a auditu, který bude pro účely NPO v následujících týdnech a měsících vybudován, zcela v souladu s již nyní platnými předpisy. Výsledek konzultací mezi ČR a EK v této oblasti byl jen jedním z mnoha témat, které jsme ve vzájemné spolupráci řešili a nepovažuji jej za jakkoliv kontroverzní.

Milena Hrdinková, státní tajemnice pro EU