Z Národního plánu obnovy se pro resort práce a sociálních věcí podařilo vyjednat 25,4 miliard korun

Z celkového objemu Národního plánu obnovy, který počítá se 180 miliardami korun z fondů Evropské unie a 20 miliardami z národních zdrojů, získá resort práce a sociálních věcí 23 miliard korun.
 
Tyto prostředky ministerstvo použije na výstavbu a rekonstrukce v oblasti sociální infrastruktury (včetně domovů pro seniory), na výstavbu a rekonstrukce dětských skupin a na oblast digitálního vzdělávání. Nad to ještě cca 2,4 miliard využije Česká správa sociálního zabezpečení.
 
Ministerstvo práce a sociálních věcí se významně podílelo na zpracování českého Národního plánu obnovy a v současnosti už zahájilo přípravy prvních výzev pro žadatele, jejichž vyhlášení předpokládá na podzim tohoto roku.
 
„Vítáme schválení rozpočtu českého Národního plánu obnovy Evropskou unií. V souvislosti s tím dnes přijela do České republiky i předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen. Národní plán obnovy představuje významnou pomoc unie při odstraňování následků pandemie Covid-19 a ke zvýšení připravenosti a odolnosti české společnosti na podobné události,“ uvedla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).
 
Z Národního plánu obnovy připadne z celkových 200 miliard korun zhruba 11,5 procenta.
 
„Jde o nemalou část a jsme připraveni tuto sumu velmi efektivně využít,“ ujišťuje Jana Maláčová. Na oblast výstavby a rekonstrukce sociální infrastruktury včetně domovů
pro seniory použije ministerstvo 9 miliard korun, dalších 7 miliard pak bude směřovat na výstavbu a rekonstrukce dětských skupin a stejnou sumu hodlá Ministerstvo práce
a sociálních věcí vynaložit na digitální vzdělávání a rozvoj kompetencí potřebných pro Průmysl 4.0. Nad rámec této částky ještě resort využije na digitalizaci ČSSZ cca 1,8 miliardy korun a na projekt energetických úspor budov ČSSZ zhruba 600 milionů korun. Prostředky za projekty musí být proplaceny do konce roku 2026.
 
  • Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí