Vyjádření Zemědělského svazu ČR ke vzniku meziresortní pracovní skupiny, která se bude věnovat vysokým cenám potravin a jejich řešením

Ministerstvo zemědělství povede meziresortní pracovní skupinu, která se bude věnovat vysokým cenám potravin. K prvnímu jednání se sejde 21. března. Jejím cílem je zjistit, zda růst cen téměř všech základních potravin skutečně způsobily zvýšené náklady, nebo, zda jde o umělé navyšování někde v dodavatelském řetězci.

Ministerstvo zemědělství povede meziresortní pracovní skupinu, která se bude věnovat vysokým cenám potravin. K prvnímu jednání se sejde 21. března. Jejím cílem je zjistit, zda růst cen téměř všech základních potravin skutečně způsobily zvýšené náklady, nebo, zda jde o umělé navyšování někde v dodavatelském řetězci. Pracovní skupina bude kontrolovat dostatečné využívání dostupných nástrojů a navrhovat další podněty k řešení situace.“ (tisková zpráva Ministerstva zemědělství)
Vyjádření předsedy Zemědělského svazu ČRMartina Pýchy:
„Snahu Ministerstva zemědělství k zjišťování příčin mimořádně vysokých cen potravin v České republice vnímám jako legitimní a správnou. Zemědělský svaz ČR i zemědělské podniky, které sdružujeme budou připraveny spolupracovat s nově vznikající meziresortní skupinou Ministerstva zemědělství. Doufám, že meziresortní skupina využije veškerých dostupných možností, aby nezávisle posoudila tvorbu cen u potravin a spotřebitelé za ně platili férové ceny. Věřím, že se najdou způsoby pro nezávislé mapování cen a marží, aniž by byla narušena svoboda podnikání a pravidla hospodářské soutěže.
Podmínkou je proto férovost a transparentnost, které by ovšem měly platit pro všechny, ve všech fázích výroby potravin, tedy od zemědělské prvovýroby, přes zpracovatele, až po obchodníky. Doposud byla transparentnost zajištěna pouze u zemědělských podniků, o kterých stát vede velmi podrobnou evidenci.
Opakovaně upozorňuji na to, že zemědělci stěží mohou ovlivnit ceny, za které prodávají své výrobky. Ceny zemědělských produktů se tvoří na světových a evropských trzích, čeští zemědělci tu cenu pouze přijímají. Navíc podíl zemědělců na konečných cenách potravin se dlouhodobě snižuje. Výslednou cenu v obchodech pak ovlivňují zahraniční obchodní řetězce, které mají na českém trhu významnou tržní sílu. A v neposlední řadě je to výše sazby daně z přidané hodnoty, která dotváří konečnou cenu potravin.“
Kontakt pro média: Ing. Vladimír Píchamluvčí ZSČR, tel.: 603 532 136, e-mail: picha@zscr.cz.
Lidija Erlebachová, Senior Account ManagerNative PR, tel.: 776 543 452, e-mail: lidija.erlebachova@nativepr.cz

* * * * *
Zemědělský svaz České republiky (ZS ČR) je největší zaměstnavatelskou organizací v zemědělství. Členové ZS ČR hospodaří téměř na 1/3 užívané zemědělské půdy a zaměstnávají přes 42 % všech pracovníků v zemědělství. Svaz je člen Konfederace zaměstnavatelských podnikatelských svazů a zastupuje zemědělce v Radě hospodářské a sociální dohody (tripartitě). Svaz také zastupuje zemědělce a zemědělská družstva v evropské organizaci COPA/COGECA. Prostřednictvím svého členství v Družstevní Asociaci ČR se také podílí na činnosti Mezinárodního
družstevního svazu v evropském regionu – Družstva Evropa. Více informací naleznete na www.zscr.cz, fb.me/zscrCZ/, www.zemedelstvizije.cz, fb.me/zemedelstvizije/, https://www.najdizemedelce.cz/, https://www.ctpz.cz/