Výsledek jednání v Radě EU zatím situaci v průmyslu neuklidnil

Podle Svazu průmyslu je dlouho očekávané využití Dočasného krizového rámce nezbytné spolu se zastropováním cen energie či kurzarbeitem.

Svaz průmyslu a dopravy ČR na základě výsledků pátečního jednání ministrů pro energetiku upozorňuje, že je nezbytné co nejrychleji přijmout konkrétní opatření na národní úrovni. Zaměstnavatele čeká v příštím týdnu řada jednání a především tripartita. Požadují zavést dlouho očekávané využití Dočasného krizového rámce spolu s dalšími kroky, jako je zastropování cen energie a kurzarbeit.

„Výsledek jednání v Radě EU je pro nás zatím zklamáním, protože nepřinesl výsledky, které by uklidnily situaci v průmyslu. Důležité tedy bude, jaká konkrétní nařízení budou následovat a do jaké míry skutečně ve výsledku pomohou firmám. Je sice slibné, že Evropská komise dostala politické zadání a připraví návrhy řešení v řádu dní, ale příliš času nemáme. Musíme urychleně přijmout opatření i na národní úrovni. S vládou jednáme už dlouhé měsíce a doufáme, že na začátku příštího týdne dojde k posunu a že několikrát sdělené požadavky ze strany zaměstnavatelů budou urychleně zapracovány a vláda tím prokáže, že si vážnost situace skutečně uvědomuje,” vysvětluje Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Pokud nebude přijato rychlé konkrétní řešení, které významně sníží ceny energie všem, včetně firem, dojde k omezení či zastavení provozu řady firem s dopady do celé ekonomiky v rámci výrobních řetězců, poškození firem v mnoha oborech, nedostatku některých výrobků a služeb, dalšímu zdražování pro občany, propouštění a růstu sociálního napětí,” dodává Jaroslav Hanák.

V tuto chvíli je z pohledu zaměstnavatelů potřeba především:

  • urychleně zavést mimořádná opatření na evropské nebo národní úrovni, které sníží cenu elektřiny a plynu pro firmy nejpozději do poloviny října;
  • urychleně dopracovat, notifikovat podporu firem podle Dočasného krizového rámce bez požadavku na provozní ztrátu firem a v co nejjednodušší podobě. Vypsat podporu nejpozději v říjnu, tak aby firmy získaly podporu co nejdříve v tomto roce.
  • urychleně dokončit a schválit konkrétní nařízení ke kurzarbeitu;
  • předložit scénáře zajištění dodávek plynu s uvedením postupů a předpokladů, kdy a za jakých podmínek bude přistoupeno k vyhlašování odběrových stupňů, jak bylo několikrát na pracovních jednáních ze strany zaměstnavatelů požadováno.

„Za zaměstnavatele je klíčové přijmout všechna navrhovaná opatření. Jejich kombinace a především rychlost zavedení zajistí efektivní pomoc v této kritické situaci. I proto vnímáme jako pozitivní, že páteční jednání přineslo naději, že Evropská komise prodlouží možnost čerpání Dočasného krizového rámce do příštího roku,“ upozorňuje Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Mezi další řešení potřebná pro stabilizaci situace v průmyslu a firmách patří:

  • schválení úpravy Vyhlášky o stavu nouze v plynárenství s účinností od 1.10.2022;
  • prodloužení stávající snížení sazby spotřební daně na období i po 30.9.2022;
  • zajištění zrychleného schvalovacího procesu v Parlamentu ČR ke schválení novely zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou k urychlenému spuštění programu EGAP PLUS;
  • schválení návrhu na zrychlení povolovacích procesů u OZE pro projednání ve zrychleném legislativním procesu s cílem zajištění účinnosti od 1.1.2023.
kategorie Aktuálně