Informační kampaň Deštník proti drahotě přiblíží hlavní formy pomoci státu občanům

V pondělí 12. září startuje mediální kampaň, která má občanům představit základní formy vládní pomoci a zjednodušit cestu k jejich aktivnímu využívání. Kampaň připravená Oddělením strategické komunikace Úřadu vlády bude zahrnovat TV i rádiové spoty, reklamu v tisku, v online médiích a OOH formátech.

Na konci srpna dokončila vláda systém cílených opatření pomoci občanům, souhrnně nazývaných Deštník proti drahotě. Vláda na tuto pomoc vyčlenila celkově 177 miliard korun. Podle statistik Evropské komise je tak Česká republika v míře přímé pomoci občanům k HDP na 4. místě v rámci celé EU.

Občané často bohužel nečerpají pomoc, kterou jim stát nabízí. Důvodů je hned několik. Nevědí, na jakou pomoc mají nárok, netuší, že pomoc existuje, stydí se za to, že by pomoc měli využít nebo se obávají administrativní náročnosti. V tom všem by jim měla informační kampaň a nový web Deštník proti drahotě pomoci.

Kampaň se primárně zaměřuje na překonání ostychu z čerpání pomoci a představuje tři hlavní pilíře vládního programu: Příspěvek 5 000 Kč na dítě, příspěvek na bydlení a základní pomoc se snížením cen energií. Dalšími atributy jsou zjednodušení cesty k využití pomoci, podpora online komunikace mezi občanem a státem a v neposlední řadě aktivizace společnosti a posílení důvěry v instituce.

Klíčovou součástí všech komunikačních sdělení je představení a podpora nové verze webových stránek https://www.destnikprotidrahote.cz/, jež jsou hlavním rozcestníkem státní pomoci. Občané zde mají zároveň možnost přímo o pomoc požádat prostřednictvím online formulářů. Na této webové adrese se dozví také další informace o všech aktuálních formách státní pomoci, kterých je více než 20. Web bude pravidelně aktualizován a doplňován s cílem co nejvíce zjednodušit komunikaci v oblasti sociálních, ekologických a rozvojových programů.

Kampaň bude probíhat od 12. září do 31. října 2022. Bude zahrnovat TV i rádiové spoty, OOH formáty (bigboardy, citylighty, rámečky v MHD, variopostery, bus polepy), reklamu v tisku a v online médiích (brandingy a bannery na zpravodajských portálech a videa na YouTube). Rozpočet kampaně byl 30 milionů korun, avšak finálně vysoutěžená cena včetně kompletní produkce činí 24,5 milionů korun.

Informační kampaň Deštník proti drahotě přiblíží hlavní formy pomoci státu občanům