Vystoupení předsedy vlády Andreje Babiše v Poslanecké sněmovně k žádosti o opětovné prodloužení nouzového stavu

Premiér Andrej Babiš vystoupil ve čtvrtek 19. listopadu 2020 v Poslanecké sněmovně s žádostí o prodloužení vládou vyhlášeného nouzového stavu kvůli nutnosti nadále dodržovat nařízená preventivní opatření proti šíření nemoci covid-19.

Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci,

předstupuji dnes před vás jménem vlády s žádostí o prodloužení nouzového stavu, který vláda vyhlásila usnesením č. 957 ze dne 30. září 2020 nouzový stav pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území České republiky. Tento nouzový stav byl potom prodloužen dne 30. října rozhodnutím Poslanecké sněmovny do 20. listopadu. 

Dnes vláda předstupuje znovu před Poslaneckou sněmovnu s novou žádostí o prodloužení nouzového stavu o 30 dnů tj. do 20. prosince.

Vláda žádá o prodloužení nouzového stavu především proto, že chce dosáhnout rozhodujícího obratu v boji s koronavirou epidemií. Je nesporné, že jsme od 30. října, kdy jsme žádali o první prodloužení nouzového stavu, již dosáhli určitého úspěchu. Poslední data o tempu růstu nových případů nákazy koronavirem svědčí o zlepšení situace. Je evidentní, že klesají denní počty nakažených oproti počtům nakažených z doby před měsícem.

Jsme přesvědčeni, že to je výsledek opatření, která vláda přijala jak na samotném začátku – tedy na počátku října, tak dalšího zpřísnění opatření, která byla přijímána kontinuálně v dalších týdnech.

Vláda v uplynulých dnech také přijala konkrétní plán, jak postupovat při rozvolňování opatření – systém nazývaný PES. O tom zde ještě promluví ministr zdravotnictví, který popíše aktuální situaci.

Já se chci věnovat především apelu na nás, na občany České republiky. Chápu, že současná omezení nejsou nikomu příjemná, že všichni již vyhlížejí dobu, kdy se budou moci věnovat svým aktivitám jako obvykle. Taková situace ještě nenastala a v nejbližších měsících pravděpodobně ani  nenastane.

Ten virus tu s námi bude ještě hodně dlouho, a pokud nebudeme ochotni respektovat jeho existenci a nebezpečí, znovu může nastat situace, kdy budeme znovu čelit rozvoji nákazy v rozměrech, které by mohlo extrémně zatížit náš celý zdravotní systém.

Právě zdravotnictví, které zejména teď na podzim pracuje na hranici svých možností, potřebuje oddech. Pro všechny zdravotníky je současná situace mimořádně stresující, vysilující. Denně zápasí o lidské životy – a bohužel ne vždy se jejich úsilí setká s úspěchem. Potřebujeme ve zdravotnictví uvolnit kapacity i na ostatní naléhavou zdravotní péči – to je také velmi důležité.

Dnes ve všech okolních zemích počty nakažených znovu rostou tempem srovnatelným s tím, co jsme zažili u nás.

Sousední Rakousko přijalo v těchto dnech mimořádně tvrdá opatření – zákaz vycházení  po celý den – kromě cest do práce, na nákup či k lékaři, uzavření obchodů, restaurací, služeb atd. Rakouský ministr zdravotnictví při vyhlášení těchto opatření dokonce uvedl, že se inspirovali českou zkušeností, kdy tvrdý lockdown přinesl výsledky.

S odstupem času můžeme říci, že jsme tehdy vykročili správným směrem a teď máme první výsledky. Povedlo se nám ve spolupráci s občany překonat největším nápor viru a zastavit jeho růst. Možná jsme tuto první bitvu vyhráli, ale do konečného vítězství nad virem je ještě strašně daleko.

Vláda schválila plán, jak budeme postupovat při uvolňování. V průběhu příštích třiceti dnů, na které chceme prodloužit nouzový stav, uděláme některá uvolnění – tak, jak to odpovídá schválenému systému PES. Budeme však postupovat zodpovědně a přitom musíme být připraveni reagovat na případnou změnu situace.

Rád bych znovu zdůraznil, abychom nepodléhali falešné představě, že už je vše za námi. Mysleme na to, že jsou před námi předvánoční nákupy, vánoce a že chceme tyto svátky oslavit v rodinném kruhu. Proto očekávám, že budeme i nadále dodržovat všechna opatření a že nebudeme organizovat žádné vánoční večírky a jiné akce.

Apeluji proto při této příležitosti na občanskou zodpovědnost, na ohleduplnost a solidaritu Začněme prosím více spolupracovat, protože bez spolupráce se všemi občany nic z toho, co navrhujeme a co všichni potřebujeme, nebude dobře fungovat. Naše osobní zodpovědnost za ostatní spoluobčany je obrovská.

 S ohledem na výše uvedené vláda žádá podle čl. 6 odst. 2 ústavního zákona o bezpečnosti České republiky Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu s prodloužením doby nouzového stavu do 20. prosince 2020.

Děkuji za pozornost a vaše pochopení.

Andrej Babiš, předseda vlády ČR