Výzva proti limitaci podpory dle velikosti podniků v NPO

Svaz průmyslu ve spolupráci s dalšími asociacemi, komorami, svazy, uniemi a dalšími dnes vydal výzvu proti limitování podpory v NPO nad rámec schválených pravidel vládou a Evropskou komisí.

Hlavní by mělo být plnění cílů v jednotlivých komponentách, nikoliv přidávat limitující podmínky diskriminující podniky dle velikosti. Je to problematika, která spojuje napříč podnikatelskou, ale i veřejnou sférou – během pár dní se spojilo 18 subjektů. „NPO měl být rychlý nástroj posílení ekonomiky, měl být jednodušší. Žádáme jen o efektivní plnění cílů stanovených v národním plánu bez limitací, které celou dobu samy MPO a EK deklarovaly, že nebudou stanovovány. V některých případech dokonce ani nedávají žádný smysl a mohou ohrozit čerpání a dosažení cílů tohoto plánu,“ říká Bohuslav Čížek, ředitel Sekce hospodářské politiky a hlavní ekonom Svazu průmyslu.

Výzva ke stažení – ZDE.

Podrobněji k této problematice také v nedávném článku SP ČR zde.

kategorie Z hospodářské politiky