Zákaz návštěv v nemocnicích a domovech seniorů bude platit až do konce nouzového stavu, schválila vláda

Předseda vlády Andrej Babiš během mimořádné schůze kabinetu, 23. října 2020.
Předseda vlády Andrej Babiš během mimořádné schůze kabinetu, 23. října 2020.
Zákaz návštěv v lůžkových zdravotnických zařízeních, v domovech pro seniory a domovech se zvláštním režimem bude platit až do konce nouzového stavu, 3. listopadu do 23:59 hodin. O prodloužení krizového opatření, které mělo vypršet tuto neděli, rozhodla na mimořádném jednání v pátek 23. října 2020 vláda Andreje Babiše.

V platnosti zůstávají i všechny stávající výjimky z tohoto zákazu. Ten se tedy netýká mimo jiné návštěv nezletilých pacientů a klientů, návštěv pacientů a klientů s omezenou svéprávností, návštěv umírajících či návštěv klientů, u kterých to vyžaduje jejich psychický stav či sociální situace. Umožněna je nadále i přítomnost třetí osoby u porodu za dodržení přísných hygienických opatření.

Výsledek jednání vlády naleznete na http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/tiskove-zpravy/vysledky-jednani-vlady-23–rijna-2020-184469/.