Zvyšování členské základny je nyní pro odbory stěžejní

Vytvoření silných odborů se silným kolektivním vyjednáváním pro obnovu silného průmyslu, to je hlavní motto akčního plánu programu Budování kompetencí odborů (BTUP), jehož pracovní skupina se sešla online v úterý 13. října.
Představitelům industriALL Europe zde prezentovali své zkušenosti s novou metodikou BTUP zástupci evropských odborových svazů. Za Odborový svaz KOVO jednali specialistka pro mezinárodní činnost Mgr. Dana Sakařová a místopředseda Tomáš Valášek. Ti informovali zahraniční kolegy o situaci v ČR v souvislosti s pandemií COVID-19 a o uplatňování BTUP v základních organizacích.
„Metodika Budování kompetencí odborů sklízí své první úspěchy. V základních organizacích, které byly počátkem roku pro pilotní projekt BTUP vybrány, došlo k výraznému navýšení členů. Zájem odborářů vyvolal především nový, intenzivnější styl komunikace mezi jednotlivými stupni svazu od centrály až po úsekové důvěrníky. Výuka nové metodiky byla součástí seminářů pro vybrané ZO. Zahraničním kolegům jsme sdělili své zkušenosti z organizace a průběhu seminářů. Ukazuje se, že žádné online školení nemůže plně nahradit osobní kontakt. Také náklady na kampaň jsou příliš vysoké. IndustriALL Europe by měla nabízet centrální školení pro anglicky mluvící organizátory jmenované zúčastněnými odbory, kteří budou poté školit další kolegy. Užitečná by byla krátká instruktážní videa,“ uvedl místopředseda OS KOVO Tomáš Valášek.
Podle vyjádření zástupců industriALL, krize COVID-19 má bezprecedentní ničivé účinky na evropské hospodářství a společnost. Hrozba, kterou tato krize představuje pro pracovníky a jejich odbory, je obrovská. BTUP má pro nadcházející období dlouhodobou strategii. Interní kampaň zaměřená na členské organizace si klade za cíl zvýšit jejich povědomí o tom, že udržení členů a budování odborových kompetencí je pro odbory klíčové. Navenek směřující veřejná kampaň vyzývá k prosazování práv na kolektivní vyjednávání.
Další schůze pracovní skupiny BTUP se uskuteční na začátku příštího roku. Budování kompetencí odborů bude i jednou z priorit VIII. Sjezdu OS KOVO, který proběhne v červnu 2021.
 
 
  • Zdroj: OS KOVO, Kovák