Zaměstnanci Koh-i-nooru pod křídly OS KOVO

Zaměstnanci českobudějovického závodu akciové společnosti Koh-i-noor Hardtmuth vstoupili do Odborového svazu KOVO. Pod jeho křídly a jeho podporou pak před koncem loňského roku podepsali s vedením firmy novou kolektivní smlouvu. Uzavřené dohody vstoupily v platnost 1. ledna 2022 a garantují například šestiprocentní růst základních mezd všech zaměstnanců.

„V českobudějovickém Koi-i-nooru vzniklo seskupení členů na podnět mistrů výroby. Dřevařské odbory šly do likvidace a zaměstnanci měli obavy o garanci benefitů, které zajišťovala původní kolektivní smlouva v situaci, kdy její platnost skončí. Našli si nás sami, a věci nabraly rychlý spád. Následovala intenzivní jednání a práce na Kolektivní smlouvě. Seskupení členů ve firmě vzniklo loni 26. října a k podpisu smlouvy došlo již 16. prosince, přičemž o našem prvním návrhu kolektivní smlouvy zaměstnavatel nechtěl jednat.“ uvedla vedoucí jihočeského Regionálního pracoviště Odborového svazu KOVO v Českých Budějovicích Pavlína Jirková.

Vedle už zmíněného nárůstu základních mezd všech zaměstnanců o 6 procent se podařilo zachovat všechny stávající benefity, pracovní dobu 37,5 hodiny týdně a nově prosadit odměnu pět tisíc korun za každých pět let odpracovaných ve firmě. „Současně se nám podařilo vyřadit z kolektivní smlouvy dohodu o částečné nezaměstnanosti dle § 209 Zákoníku práce pouze za 60 procent průměrné náhrady mzdy. V tomto případě jde dle zákona o překážku na straně zaměstnavatele a výši náhrady mzdy domlouváme se zaměstnavatelem vždy dle individuálních podmínek. Vyřazena byla také různá ustanovení povinností jednotlivým zaměstnancům, protože ty patří do pracovního řádu,“ poznamenala Jirková.

Zástupce Seskupení členů OS KOVO v českobudějovickém Koh-i-nooru Miroslav Krčka zmínil, že „důvodem pro založení odborové organizace KOVO byla nemožnost vstoupit do stávající odborové organizace v dřevozpracovatelském průmyslu, která je v letošním roce v likvidaci. Současně jsme ovšem logicky chtěli mít možnost prosazovat oprávněné požadavky zaměstnanců v pracovně právní, sociální a mzdové oblasti. OS KOVO přitom bylo regionálně nejdostupnější. Naším cílem zůstává především narovnání pracovního prostředí a podpora kvalifikované práce. V plánu také máme prosadit nové sociální výhody a benefity pro zaměstnance.“ řekl Krčka.  

Členství zaměstnanců firem mimo strojírenství a kovoprůmysl umožňují podle zmocněnce Krajského sdružení Odborového svazu KOVO Jihočeského kraje Jana Janouška stanovy Kováků už řadu let. V podnicích navíc není nutný vznik základních odborových organizací. Stanovy svazu počítají mimo jiné s formou členství prostřednictvím takzvaného seskupení členů, kdy za zaměstnance firem jednají přímo specialisté OS KOVO. Zkušení vyjednavači, legislativci, odborníci na pracovní právo či bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

___
Českobudějovická akciová společnost Koh-i-Noor Hardtmuth je tuzemským výrobcem psacích a výtvarných potřeb. Firma byla založena roku 1790 Josefem Hardtmuthem ve Vídni. Název firmy je odvozen od slavného diamantu. Roku 1802 si nechala firma patentovat recept na výrobu tuhy do tužek. Ta sestávala ze směsi jemného jílu a grafitu smíchaných v určitém poměru. Roku 1945 byla firma znárodněna, roku 1992 přešla do soukromých rukou a od roku 2007 je společnost součástí skupiny Koh-i-noor Holding, a.s. Společnost má obchodní kapacity ve více než 80 zemích světa. Majitelem společnosti je od roku 2000 podnikatel Vlastislav Bříza.

  • Zdroj: OS KOVO