Zasedání Evropské rady

Ve dnech 22. a 23. března 2018 se v Bruselu uskuteční zasedání Evropské rady (ER), následované zasedáním ER podle čl. 50 Smlouvy o EU. Evropská rada by měla přijmout závěry v oblasti tvorby pracovních míst, hospodářského růstu a konkurenceschopnosti včetně pokroku v naplňování Strategie pro vnitřní trh a Strategie pro jednotný digitální trh. V oblasti obchodní politiky je cílem ER prodiskutovat stav aktuálně probíhajících vyjednávání dohod o volném obchodu (FTAs). Evropská rada se bude věnovat zprávě BG PRES k dosavadnímu průběhu letošního cyklu evropského semestru. Komise představí balíček sociální spravedlnosti obsahující nařízení na zřízení Evropského orgánu pro pracovní záležitosti a doporučení Rady ohledně přístupu k sociální ochraně. Ministři budou informování i přípravě Summitu EU-západní Balkán v Sofii dne 17. 5. 2018. Na agendě budou i vztahy EU-Turecko a informace o pokroku revize společného azylového systému (SEAS).

Plánovaná agenda bude kontaminována aktuálními událostmi. Zejména pokud jde přezkum dopadu dovozů oceli na národní bezpečnost USA a uvalení cel ve výši 25 % pro ocel a ve výši 10% pro hliník. Opatření budou mít výrazný dopad na evropské exporty dotčených produktů. EU aktuálně zvažuje další kroky – 1)zahájení řízení dle pravidel WTO společně s dalšími dotčenými státy; 2) zahájit safeguardové šetření k ochraně unijního trhu před odklony obchodu; 3) přijmout vhodná protiopatření k vyrovnání nastalé situace. Ministři se v diskusi dotknou i vyhrocení vztahů Velké Británie a Ruska po útoku v Salisbury, což jistě posílí vůli a odhodlání spolupracovat v oblasti obrany, bezpečnosti a boje proti terorismu.

Jednání Evropské rady dle čl. 50 SEU k brexitu

Dne 7. března 2018 byl zveřejněn první návrh pokynů ER50 směrem k budoucímu vztahu (aktualizovaná verze 13. 3. 2018). ER potvrzuje své pokyny z 29. dubna a 15. prosince 2017 a trvá na nejbližším možném budoucím partnerství s UK, které pokryje obchodní a ekonomickou spolupráci, stejně jako další oblasti, konkrétněji boj proti terorismu a mezinárodnímu zločinu, dále také bezpečnost a zahraniční politika. Musí se však počítat s pozicí UK, která takové budoucí partnerství limituje. Být mimo celní unii a jednotný trh nevyhnutelně povede k obtížím v obchodní sféře. Rozdíly ve vnějších clech a vnitřních předpisech, jakož i absence společných institucí a sdíleného právního systému vyžadují kontroly, které by zachovaly celistvost jednotného trhu EU a trhu UK. To bude mít negativní ekonomické konsekvence, zejména pro UK.

Evropský byznys a jeho poselství jarní Evropské radě

BusinessEurope, Konfederace evropského podnikání, oslovila před Jarní ER jejího předsedu Donalda Tuska dopisem, ve které apeluje, aby EU využila příznivého ekonomického vývoje k zajištění udržitelného růstu a dlouhodobé konkurenceschopnosti. Členské státy jsou však liknavé v provádění strukturálních reforem. BusinessEurope volá i po urychleném pokroku v realizaci nové průmyslové strategie, dosažení plně integrovaného jednotného trhu, digitálního trhu, dokončení bankovní a kapitálové unie. Evropský byznys očekává i pokrok a jasnost v jednáních o brexitu a zachování „status quo-like“ po dobu trvání přechodného období, se všemi právy a povinnostmi. Ve světle nedávných opatření USA pro dovozy oceli a hliníku volá po dodržování a vymahatelnosti mnohostranných pravidel WTO.

Vladimíra Drbalová, poradkyně pro mezinárodní organizace a EU

Dopis BusinessEurope Donaldu Tuskovi

Gbelec Ondřej
kategorie Evropská rada