Změny v ČEB a EGAP nesmí ovlivnit financování exportu

Vláda včera odsouhlasila převedení podílů Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO), Ministerstva zahraničních věcí (MZV) a Ministerstva zemědělství (MZe) v České exportní bance (ČEB) a Exportní garanční a pojišťovací společnosti (EGAP) na resort Ministerstva financí (MF). Svaz průmyslu a dopravy ČR dlouhodobě poukazoval, že účast resortů MPO, MZV a MZe ve vlastnické struktuře obou institucí má svůj smysl. Vyvažovaly čistě finanční pohled MF. Zmíněné resorty ve vlastnické struktuře významně pomáhaly reprezentovat gestory ekonomické diplomacie a zájmy skutečných uživatelů systému podpory exportu.
 
„Svaz průmyslu a dopravy odsouhlasené změny ve vlastnické struktuře ČEB a EGAP nepodporuje. Vláda rozhodla o vyřazení resortů z vlastnické struktury obou institucí bez předchozí detailní konzultace s klíčovými hráči. Pro český export je nyní zásadní, aby obě instituce i nadále zachovávaly svůj hlavní cíl, kterým je podpora konkurenceschopnosti českých firem na světových trzích,“komentuje Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.
 
„Doufáme, že změny v akcionářské struktuře neznamenají, že dozorčí rady obou institucí opustí zástupci ostatních rezortů, bývalých akcionářů. To by podle našeho názoru výrazně negativně ovlivnilo schopnost státu odpovědně rozhodovat, které projekty si podporu zaslouží a které nikoli,“dodal viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku Radek Špicar.
 
Lenka Dudková
kategorie Tiskové zprávy