Zasedání Rady hospodářské a sociální dohody ČR

V pondělí 20. září 2021 od 9.00 hodin se uskuteční formou videokonference 160. zasedání Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, kterého se kromě předsedy vlády Andreje Babiše zúčastní také další členové vlády, zástupci zaměstnavatelských svazů a představitelé odborových organizací.
 
Program jednání tripartity:
  • Příprava návrhu státního rozpočtu na rok 2022

Ministerstvo financí předkládá sociálním partnerům návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2022. Celkové příjmy rozpočtu by měly činit 1 486 mld. Kč a výdaje 1 876 mld. Kč. Prioritami rozpočtu jsou investice a životní úroveň.