Zdravotnické odbory důrazně odmítají návrh ministerstva financí na snížení platových tarifů o 5 %!

Zdravotnické odbory považují návrh ministerstva financí na snížení plateb do zdravotnictví a snížení platů ve veřejných službách za „mimořádně brutální podraz“. S touto myšlenkou se v pátek 4. června uskutečnila v Praze mimořádná tisková konference OS zdravotnictví a sociálních služeb ČR (OSZSP ČR) a Lékařského odborového klubu – Svazu českých lékařů (LOK-SČL).

V úvodu vystoupila předsedkyně OSZSP ČR Dagmar Žitníková, která uvedla, že tisková konference byla mimořádně svolána kvůli tomu, že ve čtvrtek probleskla v médiích zpráva o tom, že je návrh na snížení platů ve veřejné sféře o 5 % na světě, ale přitom neprošel řádným připomínkovým řízením v rámci jednotlivých ministerstev, a dalších příslušných úřadů, a současně i jeho posouzením sociálními partnery, to je zaměstnavateli a odbory. Načež k tomu Dagmar Žitníková dodala, že odbory se za více než 30 let fungování demokratické společnosti nesetkaly s tím, že by některá vláda neprojednala návrh státního rozpočtu v rámci různých připomínkových řízení. Zdůraznila, že odbory měly vždy možnost, i když se jedná o první návrh státního rozpočtu, se vyjádřit k jeho základním parametrům a základním opatřením. Přičemž konstatovala, že tentokráte tomu tak nebylo s tím, že uvedený materiál byl vložen pouze do vnitřní části „eKLEPu“ (elektronická knihovna – pozn. red.).

Podle Dagmar Žitníkové má být tento materiál naprosto nedemokratickým způsobem projednáván na vládě, bez sociálních partnerů, přitom uvedený návrh obsahuje závažné informace, se kterými odbory rozhodně nemohou souhlasit. Navíc, problém spočívá i v tom, že návrh jde ještě nad rámec konsolidačního balíčku, se kterým odbory také nesouhlasily. Zároveň připomněla, že i proces projednávání konsolidačního balíčku probíhal velmi nestandardně. „Jelikož na připomínky k materiálu, který mění 57 zákonů, a který vlastně je na 106 stranách, tak sociální partneři vlády měli na jeho přečtení a připomínkování pouhých 5 pracovních dnů. Ani toto, nebylo standardní, i když se vláda snažila tvrdit, že to standardní je. Takže, neposlat do připomínkového řízení tento návrh, je naprosto neomluvitelné. Je to arogantní, popírá to smysl sociálního dialogu,“ řekla Dagmar Žitníková. Přičemž k tomu dodala, že jeho projednávání ve vládě, bez možnosti připomínkového řízení sociálními partnery, ve své podstatě popírá základní principy demokracie.

Předsedkyně zdravotnických odborů dále připomněla, že v tzv. konsolidačním balíčku je návrh na odložení valorizace za státní pojištěnce. Přičemž uvedla, že zdravotnické odbory měly ve čtvrtek jednání na ministerstvu zdravotnictví, načež se dozvěděly, že zdravotní pojišťovny počítají s tím, že platba za státní pojištěnce proběhne, a proto připravují návrh valorizace, to je zvýšení o 2 procenta. Ovšem, jak Dagmar Žitníková dále uvedla, že je třeba počítat s tím, že loni byla inflace okolo 16 procent, letos je obdobná, a pro příští rok se inflace předpokládá ve výši 5 procent, proto je situace pro poskytování zdravotních služeb, z dlouhodobého hlediska, neudržitelná. Zdravotnické odbory se současně dozvěděly, že některé zdravotní pojišťovny mají v současné době ekonomické problémy. Takže připravit veřejné zdravotní pojištění o 13 miliard korun by určitě mělo reálné dopady na pacienty, na poskytovanou zdravotní péči, a také by mělo i reálné dopady na zdravotníky.

Poté se ujal slova předseda LOK-SČL Martin Engel, který uvedl, že kromě odložené či zrušené valorizace na rok 2024, tak finance pro státní pojištěnce pro rok 2025 nedostanou na hodnoty roku 2022, které zde již byly. Přitom připomněl, co naše společnost prožila v posledních letech, to je inflaci a další problémy, takže celý zdravotnický systém bude toto již těžko vstřebávat. Poté dodal, že je tam skrytě dáno i tom, že se vlastně vrací superhrubá mzda pro zaměstnance ve veřejných službách, protože, jestli se jim sníží plat o 5 procent, a k tomu si mají platit zvýšené nemocenské, tak v podstatě se jedná o návrat k superhrubé mzdě.

Zároveň upozornil, že by to politici měli takto fér pojmenovat, a nikoliv, aby říkali, že superhrubou mzdu považují za něco, co je špatně, což odbory rovněž považují špatné. Takovéto chování politiků, jehož jsme nyní svědky, není, jak dále dodal Martin Engel, správné. Načež konstatoval, že tím, že zaměstnancům veřejných služeb by se měl snížit plat o 5 procent, považuje za vrchol arogance. Současně nechápe ztrátu paměti politiků, protože ještě nejsme úplně za covidovými problémy, a oni již ztratili paměť na to, co zdravotníci, svým psychickým a fyzickým nasazením, dokázali. Toto snižování platu o 5 procent je, podle Martina Engela, „odměna“ za to, co v době covidové převedli. Načež připomněl, že zdravotníci sloužili v době covidové obrovské množství přesčasů. Poté nevyloučil, že také můžeme očekávat i výraznější nesouhlasné reakce našich zdravotníků za to, že jim chce někdo snižovat plat, a současně i snižovat určenou výši peněz do zdravotnictví. Zároveň dodal, že snížení hranice progresivního zdanění u osob s vyššími příjmy, se také dotkne značné části lékařů, kteří, nejen v době covidové, ale dnes slouží mnoho přesčasových hodin. To se Martinu Engelovi přirozeně nelíbí.

Poté znovu promluvila Dagmar Žitníková, která také připomněla, že „konsolidační balíček“ vlády obsahuje návrh na snížení Fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP) na 1 procento, přičemž část těchto peněz být vyplacena na důchodové pojištění zaměstnanců, přičemž tuto suma peněz by mohli zaměstnanci, podle dosavadních podmínek, použit na svoje vyžití v kultuře, sportu apod. Oni, naopak, tyto peníze vlastně poskytnou penzijním fondům. Zároveň upozornila na zrušení daňových odpočtů na benefity pro zaměstnance, což povede k tomu, že se zaměstnavatelům zvýší náklady. Proto také řada zaměstnavatelů již veřejně deklarovala, že by, v tomto případě, benefity zaměstnancům již nevyplácela.

Současné dodala, že v kontextu vládou plánovaných změn ve veřejných financích, odbory nebudou „ustupovat lžím a bezprávím“. V této návaznosti připomněla programové prohlášení vlády a další následné projevy či prohlášení představitelů vládní koalice.

Dále seznámila přítomné novináře s usnesením a prohlášením předsednictva OSZSP ČR o nesouhlasu jak se snížením platů ve veřejných službách o 5 procent a snížením prostředků do zdravotnictví, tak i o tom, že odborový svaz ustavuje své stávkové výbory, a to směrem až do základních organizací. Mimochodem, tato usnesení a prohlášení zdravotnických odborů jsme, na webech ASO, vydali v pátek.

Martin Engel k tomu dále dodal, že odbory by potřebovali mít i zpětnou vazbu od zdravotních pojišťoven. Vždyť inflace snižuje lidem, a tudíž i zdravotníkům, jejich životní úroveň, načež vláda zdravotníkům chce ještě snížit platy navíc, o dalších o 5 procent.

Načež místopředseda OSZSP ČR Lubomír Francl k tomu uvedl, že se z médií dozvěděl, že ministr financí Zbyněk Stanjura chce ušetřit dalších 20 miliard korun. Načež dodal, že toto Stanjurovo prohlášení dementoval sám premiér Petr Fiala s tím, že se musí počkat až na výsledek balíčku. Proto místopředseda zdravotnických odborů konstatoval, že potom lidé u nás nevědí, jakému vládnímu prohlášení mají vlastně věřit.

Předseda LOK-SČL Martin Engel novinářům dále připomněl, že návrh státního rozpočtu, byl z hlediska důležitosti zákonů, projednávaných za rok, vždy ten nejdůležitější zákon.

V závěru tiskové konference vystoupila Dagmar Žitníková, která uvedla, že odbory na nutnost řešit tuto složitou situaci, která u nás panuje, mohou také, vůči vládě, zareagovat i formou stávky. Jelikož však organizace stávky většího rozsahu a charakteru, podle ní, vyžaduje určitou přípravu, což si vyžaduje alespoň dva měsíce, zdravotnické odbory se na tuto možnou situaci začaly již připravovat. Výkonná rada odborového svazu, která je jeho nejvyšším orgánem mezi sjezdy, potvrdila stávkovou pohotovost zdravotnických odborů s tím, že schválila vytvoření stávkového výboru, složeného ze členů výkonné rady. Dále vyzvala členy výborů odborových organizací, aby začali vytvářet stávkové výbory ve svých organizacích. Zároveň deklarovala, že odborový svaz využije všech možností, které mu dává český právní řád, abych zabránil negativním dopadům vládních opatření na členy odborů, zaměstnance a občany, načež vyzvala vládu, aby se svými sociálními partnery vedla sociální dialog a dodržovala principy právního státu.

Takže, shrneme-li průběh tiskové konference zdravotnických odborů můžeme konstatovat, že OSZSP ČR a LOK-SČL považují návrh ministerstva financí, tj. na snížení platů veřejných služeb o 5 procent a snížení prostředků do zdravotnictví, za výsměch zaměstnancům, kteří, podle odborů, pracují v nenahraditelných a pro občany nezbytných profesích. Současně to považují i za arogantní pohrdání nejen jejich prací, ale i jimi samotnými. Zdravotnické odbory nikdy nepředpokládaly, že politici zcela ztratí paměť, a zapomenou na roli zdravotníků a všech dalších při pandemii COVID-19. Podle zdravotnických odborů návrh ministerstva financí způsobí zhoršení dostupnosti a kvality zdravotní péče pro naše občany. Zdravotnické odbory v předloženém návrhu ministerstva financí vidí útok na podstatu fungování veřejných služeb v České republice!

„Jsme odbory, jsme solidární a neustupujeme lžím, aroganci a bezpráví!“ – tak zní poslední věta v pátek vydaného tiskového prohlášení zdravotnických odborů.