Zemědělský svaz ČR: Situace chovatelů prasat není jednoduchá. Výkupní ceny vepřového masa jsou pod úrovní výrobních nákladů!

Česká republika se stala nesoběstačnou v produkci vepřového masa. Výkupní ceny se po krátkém zotavení opět dostaly na podnákladové hodnoty a ke zvýšení soběstačnosti nepomáhá ani komplikované stavební řízení při snaze o vybudování nových stájí. Proto také Zemědělský svaz ČR k tomuto tématu uspořádal 29. června 2021 výjezdní tiskovou konferenci na území jihozápadní Moravy, konkrétně v obci Písečné na Jindřichohradecku, a která byla spojena s prohlídkou nedaleké moderní stáje určené pro chov prasat.

V úvodu tiskové konference vystoupil předseda Zemědělského svazu ČR (ZS ČR) Martin Pýcha, který uvedl, že chovatelé prasat v České republice se nacházejí v situaci, která není pro ně jednoduchá. Jde především o otázku výkupních cen vepřového masa od jeho producentů, to je zemědělců, ze strany zpracovatelů masa, potažmo i obchodníků. Jak dále Martin Pýcha uvedl, výkupní cena prasete v živé hmotnosti je kolem 27 korun za kilogram, přičemž náklady ale činí 34 Kč/kg, což je rozdíl peněžní ztráty ve výši sedmi korun. Předseda ZS ČR vyzval další části obchodního řetězce, aby platili za výkup masa alespoň evropský průměr, který činí kolem 32 Kč/kg. Velký vliv na finální cenu, podle něho, mají zpracovatelé, ale i obchodní řetězce. Rozdíl mezi zemědělskou a potravinářskou cenou je totiž kolem 44 Kč/kg. V obchodech se pak, podle něho, kilogram vepřového v průměru prodává za 130 Kč/kg, což je proti necelým 30 Kč/kg od zemědělce propastný rozdíl.

Martin Pýcha dále upozornil, že velký na cenu vepřového masa má prasečí mor, který je v Evropě, v Asii, zejména v Číně, a nyní už i v Africe. „Evropa se potýká s tím, že hlavní producentské země se bojí, že nebudou moci finalizovat a prodávat svou produkci v Číně, tedy u jednoho z největších spotřebitelů,“ dodal Martin Pýcha.

Poté předseda Zemědělského svazu ČR opět přešel k charakteristice situace v chovu prasat v České republice. Konstatoval, že stavy prasat u nás dlouhodobě klesaly, i když v posledních několika málo letech se pokles těchto stavů podařilo zastavit. Mimo jiné i díky tomu, že vláda a stát se snaží zemědělce podporovat, a snaží se jim kompenzovat náklady.

Faktem je, pokračoval Martin Pýcha, že Česká republika v situaci, kdy soběstačnost v chovu prasat je v CR na úrovni 40 procent, což se také odráží ve výši salda zahraničního obchodu. Proto by měl český stát, a samotní chovatelé prasat, udělat vše, aby chov prasat byl u nás, nejen nadále zachován, ale i postupně rozvíjen. Ovšem, jak tomu dodal v naprostém souladu se zásadami a pravidly jejich velmi kvalitního životního prostředí (welfare).

Pokud jde o současný stav v oblasti chovu prasat u nás, poznamenal ještě jednu zajímavou informaci, že stále více prasat u nás se chová v podnicích právnických osob, a to na úkor jednotlivých chovatelů prasat.

Na předsedu Zemědělského svazu ČR Martina Pýchu navázal majitel a ředitel Rhea Holdingu Josef Kolář, který k tomu uvedl, že, nechápe rozdělení na malé a velké zemědělce, ale on sám zemědělce dělí na ty, kteří jsou dobří, a na ty, kteří jsou špatní hospodáři. Pokud jde o chovatelé prasat, ti se, podle něho, dělí na ty, kteří ještě věří, že se výkupní ceny zvednou a na ty, kteří už s chovem přestali. Dále poznamenal, že RHEA HOLDING sám plánuje kapacitu výkrmu a porážek zvětšovat. Až holding dokončí rozestavěné farmy, bude denní porážka 650 prasat. Loni stoupl chov ve skupině na 1400 prasnic základního stáda. Zároveň k otázce soběstačnosti České republiky v produkci vepřového masa upozornil, že velkým problémem zvětšovat chovatelské kapacity. Uvedl, že chce stavět výkrmnu čtyři kilometry od přehrady Vranov nad Dyjí, lidé podle něj fabulují, že zasáhne do tamního životního prostředí. To se podle něj nestane, jde o pozemek na starém opuštěném středisku, kde dříve byl provoz, který tehdy nevadil. Nový projekt ještě bude hodnotit stát.

Na něho navázal Martin Pýcha, který konstatoval, že postavit dnes snovou stáj je obrovský problém. „Nikdo to nechce v blízkosti své obce, svého domu, každý se tomu brání,“ řekl. Potom dodal, že lidé často bojují proti výstavbě nových projektů, Potom se těžko rozjíždí, aby se nový objekt postavil a nový projekt vůbec rozjel. Přitom dosavadní stáje v těchto místech stojí přes 50 let, ale stavba nové, moderní, automatizované stáje, je pro mnoho občany překážkou. Zejména jde o ty občany, kteří si v nedaleké lokalitě postavili nové rodinné domky.

Přičemž, podle Josefa Koláře, jde mnohdy o občany z velkých měst, konkrétně z Brna, kteří do těchto obcí dojíždějí si na víkend odpočinout. Právě ti, pro této výstavbě nejvíce brojí. Zatímco, místní zastupitelstva to mnohdy chápou, že jde o rozvoje jejich obce, o rozvoj daného území.

K průběhu tiskové konference ještě musíme dodat, že jsme se při prohlídce moderní stáje pro chov prasat stali svědky toho, jak je, po narození malých prasátek, v moderním, automatizovaném prostředí o ně velmi dobře pečováno, aby od své matky dostali potřebnou výživu a jak úžasně čisté prostředí mají.

Mimochodem, zároveň musíme uvést, že RHEA HOLDING pod sebou sdružuje několik společností, které působí v šesti oborech činností. Všechny subjekty spojuje jednotná koncepce, filozofie a vlastnická struktura. Stěžejní oblastí jeho aktivit je zemědělství! V současné době obhospodařuje 21.000 hektarů na jižní a jihozápadní Moravě, na jižním Slovensku a v jižních Čechách. Jeho činnost lze rozdělit do následujících odvětví: rostlinná výroba, živočišná výroba, služby v zemědělství, úprava a skladování zemědělských komodit, rybářství, lesnictví a myslivost, vinařství a stavební činnost.