Čeští zemědělci mezi sebou vybírají peníze, které pošlou na pomoc jižní Moravě

Agrární komora ČR a Zemědělský svaz ČR organizují finanční sbírku na pomoc obyvatelům jižní Moravy, která se nyní potýká s následky ničivého tornáda. Vybrané peníze budou poslány obcím, jež zasáhla živelní pohroma nejvíce. Současně zemědělci pomáhají při odklízení trosek nebo posílají stavební materiál, nabízejí potraviny či ubytování.

„Je nám moc líto, co se na jižní Moravě stalo, a soucítíme se všemi, které zasáhla živelní pohroma. Děkujeme všem, kteří jakkoliv pomáháte,“ řekl prezident Agrární komory ČR Jan Doležal. Agrární komora ČR uspořádala společně se Zemědělským svazem ČR peněžní sbírku a shromážděné prostředky budou následně předány starostům nejvíce postižených obcí, kterými jsou Lužice, Mikulčice, Moravská Nová Ves, Hrušky a Hodonín. Peníze budou určeny pro rodiny, které utrpěly při této tragické přírodní události fatální škody na majetku, a cíleně tak využity na zcela konkrétní a adresnou pomoc.

Přispět na pomoc obyvatelům jižní Moravy může také široká veřejnost, a to nejpozději do 30. července 2021. Více informací a vlastní smlouvu o poskytnutí finančního daru naleznete na internetových stránkách Agrární komory ČR (www.akcr.cz).

Zemědělci se současně zapojují v postižených oblastech do úklidových prací, mají k dispozici traktory s čelním nakladačem a další těžkou techniku, pomocí které mohou například odvážet suť z poničených domů. „Od čtvrtečního večera desítky zemědělců pomáhají obyvatelům zasažených oblastí s odklízením trosek a zajištěním základních potřeb. Další stovky a tisíce z celé republiky nabízejí materiální i peněžní pomoc postiženým kolegům, aby mohli co nejdříve obnovit svá hospodářství, postarat se o plodiny na polích i trvalých kulturách a zajistit odpovídající péči o hospodářská zvířata,“ sdělils předseda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha.

Podle rychlého průzkumu, který provedla Agrární komora ČR v rámci své členské základny, pomáhá obyvatelům jižní Moravy nebo to má v plánu většina respondentů. Zemědělci, kteří hospodaří v blízkosti postižených oblastí, poskytují vedle bezplatného zapůjčení techniky plachty na zakrývání střech nebo stavební materiál. „Nabídli jsme ubytování, stravu a poskytnutí potřebných věcí,” uvádí například zemědělský podnik z jihomoravských Čejkovic.

Zemědělci ze vzdálenějších oblastí republiky v průzkumu sdělili, že počítají především s peněžními dary a případně posláním stavebního materiálu. „Pošleme tento týden kamion řeziva, latí a prken do postižené oblasti,“ říká zemědělský podnik z jihočeského Kunžaku.

  • Zdroj: Agrární komora ČR