Zeštíhlený Antivirus bude pomáhat až do konce října

Program Antivirus, byť jen jeho malou část, prodloužila vláda na dnešním jednání až do konce října. I nadále tedy bude k dispozici režim s označením A, který se vztahuje na zaměstnavatele, jejichž zaměstnanci mají nařízenou karanténu nebo izolaci.
 
„Vzhledem k rozvolnění antipandemických opatření prodlužujeme pouze režim, který se týká karantén a izolací nařízených z důvodu onemocnění COVID- 19. Program Antivirus jako takový pomáhá zmírňovat následky pandemie na zaměstnanost už od loňského dubna a dosud podpořil přes jeden milion zaměstnanců,“ připomíná ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).
 
Aktuálně schválené prodloužení doby uznatelnosti výdajů do 30. října 2021 se tedy týká jen režimu A, jestliže výdaje vznikly v důsledku důležité osobní překážky v práci na straně zaměstnance spočívající v nařízené karanténě. Čerpat příspěvek budou tedy jen ti zaměstnavatelé, jejichž zaměstnancům byla nařízena karanténa anebo izolace z důvodu
onemocnění COVID-19. Důvodem je skutečnost, že aktuálně již nejsou platná mimořádná opaření, která by zaměstnavatelům zakazovala jejich ekonomickou činnost.
 
„Ve chvíli, kdy je ekonomika téměř kompletně otevřená, je správné Antivirus postupně vypnout. Musíme teď nechat alespoň nějakou minimalistickou verzi, aby se mohl znovu rozjet v případě, že by si to situace opět vynutila. Doufám, že to nebude potřeba, ale budeme připraveni i na nepříznivý vývoj,“ doplňuje Maláčová.
 
Smyslem Cíleného programu podpory zaměstnanosti „Antivirus“ je zmírnění dopadů celosvětového šíření nákazy COVID-19 na zaměstnanost. V rámci programu Antivirus
jsou zaměstnavatelům refundovány náklady, které jim vznikly v důsledku výplaty náhrad mezd zaměstnancům za dobu trvání překážek v práci. Původně byla doba uznatelnosti výdajů programu Antivirus stanovena do 30. dubna 2020, ale na podnět Ministerstva práce a sociálních věcí se opakovaně posouvala. Naposledy do 31. června 2021. Nově je stanovena platnost programu Antivirus, a to do 31. prosince 2021, v jejímž rámci může vláda prodloužit či obnovit dobu uznatelnosti výdajů části či všech režimů programu Antivirus, aniž by bylo nutné znovu schvalovat podmínky programu či uzavírat nové dohody o poskytnutí příspěvku.
 
Zároveň bylo určeno nejzazší datum, ve kterém může zaměstnavatel s Úřadem práce České republiky uzavřít dohodu o poskytnutí příspěvku, a to na 31. říjen 2021. Po tomto
datu již nebude možné uzavírat nové dohody z důvodu zajištění výplat příspěvků do konce roku, tak jak je dáno příslušnými pravidly veřejné podpory. K jiným změnám nedochází.
 
Doba uznatelnosti výdajů je období, za které lze příspěvek zaměstnavateli poskytnout, tedy období, ve kterém vznikají překážky v práci, nikoliv období, ve kterém je příspěvek
poskytován či ve kterém je nutné předložit žádost nebo vyúčtování.
 
Od zahájení programu (6. dubna 2020) do 28. června 2021 bylo v rámci Antiviru uzavřeno celkem 74 211 dohod o poskytnutí příspěvku a podpořeno celkem 1 068 632 zaměstnanců. Vyplaceny byly příspěvky za celkem cca 48,7 mld. Kč, z čehož 18,5 mld. Kč v roce 2021.
 
  • Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí