Zjistěte si více informací o muskuloskeletálních poruchách prostřednictvím cílených publikací

Proč je u určitých skupin pracovníků pravděpodobnější, že se u nich rozvinou muskuloskeletální poruchy? Jakým překážkám je nutno čelit při prevenci a zvládání muskuloskeletálních poruch? Které iniciativy na pracovišti se osvědčily?
 
Ať už jste tvůrcem politik, zaměstnavatelem nebo odborníkem v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, sledování aktuálního stavu vědeckých poznatků o nejčastějším onemocnění souvisejícím s prací v Evropě má zásadní význam.

Veškeré nejnovější údaje, zprávy a analýzy zveřejněné agenturou EU-OSHA naleznete v prioritní oblasti „Fakta a čísla“ na internetových stránkách kampaně Zdravé pracoviště si posvítí na fyzickou zátěž.

Vyhledejte si publikace (některé jsou k dispozici v různých jazycích) o „výzkumu, politice a správné praxi v oblasti prevence muskuloskeletálních poruch“ a „faktech a číslech týkajících se muskuloskeletálních poruch“ 

Navštivte prioritní oblast „Fakta a čísla“ na internetových stránkách kampaně Zdravé pracoviště si posvítí na fyzickou zátěž.

  • Zdroj: EU-OSHA, BOZPinfo