Změny ve Společné zemědělské politice z pohledu českého Strategického plánu SZP

Pod názvem „Férové podmínky pro zemědělce na evropské úrovni“ se v pondělí 21. března 2022 uskutečnila v Praze mezinárodní konference, kterou zorganizoval Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu Parlamentu ČR za spolupráce Zemědělského svazu ČR a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR. Senátoři, poslanci a zástupci produkčních zemědělců, tj. členové nevládních zemědělských organizací, tj. Agrární komory ČR a Zemědělského svazu ČR, v budově Senátu hovořili o velmi vážných tématech současné a budoucí evropské, tudíž i české zemědělské politiky.

Na téma „Změny ve Společné zemědělské politice“ vystoupil náměstek ministra zemědělství Pavel Sekáč, který přítomným účastníkům konference omluvil nepřítomnost ministra zemědělství Zdeňka Nekuly, který byl v té době na jednání Rady ministrů zemědělství v Bruselu. Zároveň připomněl, že jednání konference probíhá ve složité době, kdy probíhá enormní zdražování všech vstupů pro zemědělskou a potravinářskou výrobu, což znásobuje i právě probíhající válka na Ukrajině.

Poté přešel k vysvětlení toho, jak probíhalo projednávání Strategického plánu Společné zemědělské politiky (SZP) pro Českou republiku. Konstatoval, že jde o poměrně velmi složitou materii událostí a velmi složité situace, v níže se české zemědělství a potravinářství nyní nachází. Projevila se v tom i dlouhodobě vinoucí délka projednávání SZP v rámci celého trialogu vrcholných orgánů EU, tj. Evropské komise, Evropského parlamentu a Rady EU. Tím, jak byla potřebná nařízení EU schvalována v prosince loňského roku, tím došlo ke značnému skluzu v termínech realizace SZP. Příkladem těchto zpoždění termínu je například i Německo, které ještě v únoru jejich Strategický plán SZP ke schválení do Bruselu nepředložily. Přitom se němečtí představitelé vyjádřili, že kdyby měli více času, tak by Strategický plána SZP přepracovali směrem k tomu, aby více odpovídal zelené politice, jak si ji vytýčila současná německá vláda.

Podle Pavla Sekáče to popisuje situaci, která zde byla, že všechny členské státy reagovaly na sestavení Strategických plánů SZP v situaci, kdy ještě nedošlo ke vstupu ruských vojsk na Ukrajinu. Načež dodal, že jak se celá situace bude dále odvíjet, je otázkou. Současně konstatoval, že je potřebné sledovat Německo, protože Německo tvoří, z našeho pohledu, 45 % procent našeho trhu. Je to jeden z našich nejvýznamnějších obchodních partnerů s tím, že jak bude Německo hospodařit, tak se to projeví i u nás.

Pokud jde o vlastní jednání, jak by měl vypadat Strategický plán SZP za Českou republiku, Pavel Sekáč upozornil, že do jednání byly, kromě orgánů státní a veřejné správy, vtaženy i nevládní zemědělské organizace, takže, kdyby se měl najít kompromis, bylo by to obtížné. Proto také jediným východiskem je politika, že se musí prostě rozhodnout, jak to celé bude a od toho je zde česká vláda.

Pavel Sekáč dále konstatoval, že v současné době zde probíhá hodnocení a posuzování ex-ante a SEA ze strany Evropské komise, přičemž Česká republika obdržela, na základě těchto hodnocení, řadu připomínek, které se dají určit, jako připomínky spíše enviromentálního charakteru. Česká republika nyní čeká na připomínky ze strany Evropské komise. Tyto jejich připomínky by Česká republika měla dostat v průběhu dubna t.r.

Pavel Sekáč k tomu ještě dodal, že se objevují názory, to je, kvůli válce na Ukrajině, odložit Společnou zemědělskou politiku, tak není jednoduché odložit. Je to dáno tím, že o zásadních věcech rozhoduje trialog vrcholných států EU a jeden stát nemůže prohlásit, že něco odloží. Současně upozornil, že zatím nedochází ke změně základních rámců legislativy EU, takže vše pokračuje v původně stanovených termínech.

Poté Pavel Sekáč přešel k odbornému výkladu změn ve Strategickém plánu Společné zemědělské politiky. Logicky účastníkům konference promítal slady s tím, že okomentoval předložená fakta, to je čísla v tabulkách, grafech, a to ať již pohledu pozice České republiky či naopak vysvětlil, jaké byl požadavky vrcholných orgánů EU v Bruselu, tj. především těch závěrů, k nimiž dospěl trialog Evropské komise.

Základní body změn ve Strategickém plánu Společné zemědělské politiky jsou zveřejněny na webu ministerstva zemědělství pod názvem Strategický plán SZP změny návrhu – klíčové body a kódovým označením PS_k_SZP_21_1_2022_prezentace_MZe.pdf.