Stejné pracovní podmínky pro Ukrajince

V hotelu Olšanka proběhlo 23. a 24. března zasedání Rady OS KOVO. Vystoupil zde jako host předseda ČMKOS Josef Středula a ekonomka Ilona Švihlíková. Dosavadní předseda OS KOVO Jaroslav Souček oznámil přítomným, že na červnovém sjezdu nebude kandidovat na předsedu svazu.
 
Zaměstnanost snů pro zaměstnance?
Na začátku zasedání přednesl svou zprávu předseda OS KOVO Jaroslav Souček, který na úvod oznámil, že se po zralé úvaze a 25 letech ve vrcholných orgánech OS KOVO rozhodl, že již nebude kandidovat na předsedu svazu. Dále pokračoval líčením stavu průmyslu v loňském roce a pohovořil také o inflaci, která roste do hrozivé výše.
„Ceny elektřiny jsou podle ČSÚ proti loňsku o 22,6 % vyšší, za zemní plyn se v únoru platilo o 28,3 % více než před rokem,“ uvedl Jaroslav Souček. Klíčovým údajem je také výše nezaměstnanosti, která je za loňský rok 3,5 %: „Jde o zaměstnanost snů pro zaměstnance, noční můru pro zaměstnavatele. Graf ale neuvádí, za jakých podmínek jsou tato místa nabízena,“ komentoval vysoký počet volných míst. Jaroslav Souček také poskytl údaj o průměrné mzdě zaměstnanců sdružených v OS KOVO, ta je nejvyšší nepřekvapivě v oboru výroby automobilů (42 059 korun) a ve Středočeském kraji (49 622 korun).
 
Kvůli válce zchudneme
Válka na Ukrajině bude mít na naše hospodářství vážné následky. Jde jednak o problém se surovinami pro výrobu, které se dovážejí z Ruska a Ukrajiny, a jednak o problém související s nárůstem počtu ukrajinských zaměstnanců a tím pádem tlakem na snižování mezd: „Odbory apelují na to, aby byli ukrajinští zaměstnanci zaměstnáváni formou pracovních poměrů a aby jim byly poskytovány stejné pracovní a mzdové podmínky jako jiným zaměstnancům,“ konstatoval Jaroslav Souček. Předpokládá se, že hospodářský růst bude pomalejší a inflace naopak poroste rychleji, než se čekalo.
„Jako vždy v historii platí, že kvůli válce zchudneme,“ prohlásil dále. Válka ublíží zřejmě hlavně strojírenství, výrobě vozidel i ocelářství. Celkově propad obchodu s Ruskem zabolí konkrétní firmy, ekonomiku ale neohrozí. Nebezpečnější bude pro Česko růst cen energií.
 
Příspěvky do konta
Místopředseda Tomáš Valášek prezentoval stav Konta živelních pohrom, z něhož se odesílá pomoc členům OS KOVO, kteří byli zasaženi živelní pohromou. V současné době činí stav tohoto konta 11 143 234 korun, příspěvek od ZO OS KOVO je letos zatím 523 645 korun, přispělo 233 základních organizací. I v současné době se OS KOVO daří vyjednávat zajímavé benefity, ať už to jsou návštěvy kulturních událostí, sportovních zařízení nebo hotelů a při nákupech. Místopředseda Libor Dvořák pohovořil o stavu kolektivního vyjednávání OS KOVO, více o této problematice najdete v článku v tomto čísle Kováku. Místopředseda Ing. Pavel Komárek představil rozpočet svazu na letošní rok, který byl radou schválen.
 
15 bodů pro lepší Česko
Ve středu vystoupil s prezentací předseda ČMKOS Josef Středula, který na začátku poděkoval předsedovi OS KOVO Jaroslavu Součkovi za jeho dosavadní práci. V prezentaci poukazoval na makroekonomické ukazatele naší země, hlavním motivem byla opět inflace. Představil také strukturu dovozu z a vývozu do Ruska, se kterým se nyní velmi těžce obchoduje a panují obavy, že tento pokles bude mít velký vliv na domácí výrobu. Z Ruska se dováží hlavně suroviny, ty činí 63 % dovozu, výrobků je velmi málo. Naopak do Ruska se vyvážejí hlavně výrobky, nejčastěji z oblasti strojírenství a automobilového průmyslu.
 
Jako velký problém zmínil Josef Středula dovoz zemního plynu, na kterém je Česká republika ze 100 % závislá. Restrikce obchodu s Ruskem znamená pro náš HDP pokles o 1,16 %.
 
Pozor na šíření lží
Ve své prezentaci dále zmínil počet odpracovaných hodin na zaměstnanou osobu za rok, Česká republika s 1784 hodinami patří mezi ty největší „pracanty“ v Evropě, například v Německu se za stejné sledované období, tj. v roce 2017, odpracovalo průměrně 1360 hodin. Není překvapením, že naše minimální mzdy patří do spodní poloviny v Evropské unii, v současné době jde o nejnižší minimální mzdu ve střední Evropě. Na závěr Josef Středula představil 15 bodů ČMKOS pro lepší Česko. Jedním z nich byl také požadavek zákazu šíření lží. Po internetu se totiž začala šířit zpráva, že jistá firma vyhazuje české zaměstnankyně a místo nich zaměstnává Ukrajinky. To ale není pravda. Proto je dobré vždy podobné zprávy ověřovat.
 
Druhý den vystoupila na zasedání jako host ekonomka Ilona Švihlíková, která se věnovala ekonomické situaci v České republice v kontextu Evropské unie: „Politika EU je hysterická – sankce dopadají více na ty, kdo je uvalili,“ uvedla. Připomněla také starý problém Evropské unie: „Náš daňový mix je mixem rozvojových zemí, nelze pak očekávat
sociální soudržnost.“
 
  • Zdroj: OS KOVO, Kovák