Zúčastněte se druhého ročníku průzkumu Compliance 360°

spinfo pruzkum compliance 2022 upoutavka

Compliance Academy se po třech letech rozhodla zrealizovat další ročník komplexního průzkumu zkoumajícího stav compliance v ČR napříč odvětvími.

První ročník průzkumu (Compliance 360° (2019)) sesbíral od více než stovky organizací odpovědi na více než 120 otázek, a nabídl poměrně reprezentativní vhled do toho, jak tuzemské organizace a jejich zaměstnanci o compliance přemýšlí, a jak řízení compliance v organizacích prakticky funguje.

Ačkoliv byly získané poznatky v mnohém zajímavé a část z nich je bezpochyby stále relevantní, v uplynulých 3 letech se svět potýká jak s globální pandemií, tak s válkou na území Evropy a všemi navazujícími ekonomickými a společenskými dopady. Ty mají bezesporu vliv i na oblast compliance, tým Compliance Academy proto považuje za vhodné aktuální situaci #czechcompliance opět prozkoumat.

Změnilo se nějak celkové vnímání compliance v ČR? Objevují se nové standardy nebo nástroje, které organizace v rámci compliance využívají? Jak globální události ovlivnily tón shora a objem zdrojů věnovaných realizaci agend spojených s compliance nebo vzdělávání v této oblasti? 

  • Zapojte se do průzkumu a přispějte ke zvýšení povědomí o compliance a jeho českých specifikách zde.

Svaz průmyslu a dopravy ČR je odborným partnerem průzkumu.

Gbelec Ondřej
/
kategorie Aktuálně